Podeli
Foto:E-Stock/Miloš Rafailović

Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, osudilo je danas nekadašnjeg generalnog direktora "Galenike" Nenada Ognjanovića zbog zloupotrebe položaja na kaznu zatvora u trajanju od šest godina. Ognjanoviću se u kaznu uračunava vreme provedeno u pritvoru od maja 2013. do juna 2016. godine.

“Takođe, bivši generalni direktor “Velefarm” ad holding, kompanije iz Beograda, optuženi Dragoljub Vučićević, zbog krivičnog dela zloupotreba, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju se kaznu uračunava vreme za koje je optuženi bio lišen slobode u periodu od 20.11.2013. godine do 18.11.2014. godine”, navodi se u saopštenju suda.

“Na osnovu člana 85 u vezi čl. 80 Krivičnog zakonika sud je optuženom Nenadu Ognjenoviću izrekao meru bezbednosti Zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti i to svih dužnosti vezanih za raspolaganje, korišćenje, upravljanje, rukovođenje i čuvanje javne svojine, u državnim organima, ustanovama Republike Srbije i javnim preduzećima i privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije u trajanju od pet godina. Takođe, optuženi Nenad Ognjenović i Dragoljub Vučićević obavezani su da oštećenoj – Republici Srbiji na ime naknade štete solidarno plate iznos od 539.080.354,50 dinara, s tim što se iznos solidarne obaveze optuženog Dragoljuba Vučićevića ograničava na iznos od 434.506.745,00 dinara, u roku od 6 meseci od dana pravnosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja”, navodi se u saopštenju.

Prema Draganu Pavloviću, koji se teretio da je izvršio krivično delo pranje novca, odbija se optužba.

Odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe na presudu.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar