Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Vlada Srbije je na današnjoj sednici odlučila da iz državnog budžeta za ovu godinu izdvoji tri milijarde dinara za lečenje obolelih od retkih bolesti što je, kako se navodi u saopštenju, najveći iznos do sada za te namene.

Sredstva su namenjena za obolele koji se već nalaze na terapiji, ali i one koji lečenje tek započinju, navodi se u saopštenju Vlade i podseća da je prošle godine za lečenje 325 pacijenata izdvojeno ukupno 2,4 milijarde dinara.

„Od 2012. do 2019. godine broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je za oko 25 puta,sa osam pacijenata u 2012. godini na 200 pacijenata u 2019. godini, dok je broj retkih bolesti koje se leče iz sredstava budžeta povećan sa dva na 19 različitih vrsta retkih bolesti“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Najvažnija izmena odnosi se na promenu termina „nezakonito stečena imovina“ u „imovina na koju se utvrđuje poseban porez“, kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom „imovina proistekla iz krivičnog dela“.

Promena se odnosi i na dodavanje izraza „izdaci za privatne potrebe fizičkog lica“ koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Na sednici je doneta odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Strategije razvoja startap ekosistema Srbije od 2021. do 2025. godine. Radnom grupom, koju čini 38 članova, predsedavaće direktor nevladine i neprofitne organizacije Inicijativa „Digitalna Srbija“ Nebojša Đurđević.

Ta grupa će narednih šest meseci raditi na izradi predloga Strategije koja će obuhvatiti prioritetne politike za ubrzan razvoj startap ekosistema sa akcentom na povećanje broja i kvaliteta startapa kroz oblasti javnih i privatnih investicija, omogućavanja pristupa preduzetničkom kapitalu, kao i poboljšanja lokalne i regionalne povezanosti domaćeg startap ekosistema.

Na današnjoj sednici doneta je i odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezivanje sanitarnih mreža, čime će se umanjiti izloženost populacije bolestima koje se prenose vodom i zaštititi trenutne ekonomske aktivnosti povezane sa vodnim resursima.

Vlada je donela odluku i o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, koji će kao stručno savetodavno telo raditi na unapređenju sistema zaštite potrošača, čime će biti usaglašen rad relevantnih činioca – nadležnih institucija, nevladinog sektora i stručnjaka iz ove oblasti.

Komentari

Svi komentari (0)