Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Savet za borbu protiv korupcije zamolio je Vladu Srbije da im dostavi svoje ugovore sa svim učesnicima na medijskom tržištu, da bi se utvrdilo da li su odluke i poslovanje države kao vlasnika Telekoma u skladu sa Ustavom.

U dopisu predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić od 4. marta, Savet za borbu protiv korupcije navodi da je medijsko tržište jedno od tržišta u našoj zemlji „za koje je država dužna po Ustavu i zakonima“ da učini da svim učesnicima bude dostupno, jedinstveno i ravnopravno, te da moraju vladati „isključivo tržišni uslovi bez monopola i bez privilegija“.

Savet je podsetio da država kao vlasnik Telekoma „nema pravo da se meša u poslovanje Telekoma i da učestvuje u zaključenju ugovora između Telekoma i njegovih komercijalnih partnera“, te da je „u odnosu Telekoma, kao provajdera i United Media, kao pružaoca usluga, došlo do spora zbog odbijanja Telekoma da zaključi Ugovor sa United Media za njene kanale, a i potonjeg odbijanja Telekoma da po fer, transparentnim i ravnopravnim tržišnim uslovima distribuira TV kanal N1“.

U vezi sa ovim Savet za borbu protiv korupcije smatra da je država dužna da pokaže i dokaže da je obezbedila dostupnost, ravnopravnost i jednakost medijskog tržišta za sve učesnike u njemu, kao i da pruži građanima uvid u ugovore i uslove za sve učesnike na medijskom tržištu (United Media, Pink, Kurir TV, itd).

Takođe, Savet smatra da je država dužna da odgovori da li Telekom poštuje ravnopravne uslove medijskog tržišta propisane članom 84. Ustava Republike Srbije, ako odbija da zaključi ugovor sa United Media, kao pružaocu usluga, naknadu propisanu ugovorom, kao što posluje sa ostalim pružaocima usluga na tržištu.

Savet poručuje da bi država trebalo da odgovori „da li se ponašanjem Telekoma koji je u javnoj svojini na medijskom tržištu čini šteta građanima, u kom iznosu, i ko će odgovarati građanima na zloupotrebu i trošenje državne svojine kada Telekom nudi pružanje besplatnih usluga privatnom mediju N1“.

„U skladu sa navedenim, Savet moli Vladu Srbije da im dostavi Ugovore sa svim učesnicima na medijskom tržištu, kao i druge dokaze, da bi se utvrdilo da li su odluke i poslovanje u skladu sa članom 84. Ustava Republike Srbije o dostupnosti, jedinstvenosti i ravnopravnosti tržišnih uslova za sve učesnike na njemu jednake“, zaključuje se u dopisu Saveta Ani Brnabić.