Foto: Dragan Mujan/Nova.rs: promo logo

Slavko Ćuruvija fondacija i CRTA podneli su Upravnom sudu tužbu protiv Rešenja Regulatornog tela za elektronske medije kojim je ova institucija ponovo dodelila dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću televizijama koje godinama unazad ne poštuju ni minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge.

U tužbi se navodi da je REM odluku da dodeli dozvole televizijama Pink, Happy, Prva i B92 doneo na osnovu selektivnog i netačnog tumačenja činjenica čime su prekršeni kriterijumi i pravila kojima je regulisan postupak za dodelu dozvola za emitovanje.

„Iako je Pravilnikom definisano da REM ocenjuje u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola, kao i da li je do momenta odlučivanja podnosiocu prijave izrečena neka od mera predviđenih Zakonom, REM je ove činjenice prilikom donošenja odluke ignorisao“, navodi se u saopštenju.

U tužbi se ističe i da Stručna služba REM-a u izveštajima o nadzoru emitera godinama unazad konstatuje da ove televizije ne poštuju elaborate na osnovu kojih im je izdata dozvola, da nemaju obavezne programske sadržaje, te da ne ispunjavaju minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge.

„Međutim, REM je prilikom donošenja odluke o dodeli dozvola u potpunosti zanemario ove izveštaje. Isključivo se vodio kriterijumom da li je ovo telo izreklo neku meru emiteru iako to nije jedni način za utvđivanje poštovanja elaborata“, navele su ove organizacije.

„Ocenjujući da li su televizije sa nacionalnom pokrivenošću tokom perioda važenja prethodne dozvole poštovale propise, profesionalne i etičke medijske standarde, REM je isključivo uzeo u obzir one mere opomene i upozorenja koje su im izricane tokom prethodne dve godine zanemarivši sve prethodno izrečene mere koje ukazuju na to da Pink, Happy i Prva ne menjaju svoju praksu kršenja propisa ni posle izrečenih mera“, dodaju još organizacije.

Oni navode da REM nije uzeo u obzir kazne i mere koje su drugi državni organi izrekli ovim emiterima.

„U tužbi se navodi da su sve četiri televizije u prethodnoj godini presudama prekršajnih sudova bile i novčano kažnjenje zbog kršenja Zakona o oglašavanju. Da bi činjenično stanje potpuno utvrdio, REM je bio dužan da sagleda čitavu praksu ponašanja nakon izrečenih svih kazni i svih mera koje su tokom perioda važenja prethodne dozvole izricane imaocima dozvole što REM nije učinio“, navele su ove organizacije.

Slavko Ćuruvija fondacija i CRTA smatraju da je ovako doneta odluka nezakonita i da ugrožava javni interes i Ustavom zajemčena prava građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavani o pitanjima od javnog značaja, a da su sredstva javnog obaveštavanja dužna da to pravo poštuju.

***
BONUS VIDEO – REM (ni)je opravdao dodelu nacionalnih frekvencija – gosti Ana Martinoli i Slobodan Cvejić

Pratite nas i na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar