Umka, kao i mnogi drugi delovi Beograda, ima problem sa kanalizacijom koju nema, a otpadne vode uglavnom se talože u improvizovanim septičkim jamama, čiji prelivi vode direktno u Savu. Međutim, jedna porodica sprovela je odvod kanalizacije iz svoje kuće na travnjak parka.

Komentari

Vaš komentar