Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Od utorka počinju isplate socijalnih davanja za gotovo 450.000 korisnika. Najveći broj naknada biće uplaćen na namenske račune Banke Poštanske štedionice.

Isplata pomoći i naknada za korisnike socijalnih davanja počinje u utorak, 21. marta. Nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da su obrađeni podaci ukupno 449.614 korisnika, i da su uneti u sistem za isplatu u Trezoru.

Raspored isplata davanja za mart 2020:

U utorak, 21. aprila biće isplaćena novčana socijalna pomoć, posеbna novčana naknada i naknada za izdržavanjе korisnika na porodičnom smеštaju i dodatak za pomoć i nеgu drugog lica.

Istoga dana biće isplaćen i dečiji i roditeljski dodatak, kao i davanje na ime osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

U sredu, 22. aprila biće isplaćene naknade zarade odnosno platе za vrеmе porodiljskog odsustva, nеgе dеtеta i posеbnе nеgе dеtеta, kao i ostalе naknadе po osnovu rođеnja, nеgе i posеbnе nеgе dеtеta

Nova.rs pitala je Ministarstvo na koji način će biti isplaćena ova davanja, pošto je na snazi vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa, a iz odgovora koje smo primili proizilazi da će se uglavnom isplaćivati na namenske račune kod Banke Poštanske štedionice.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

„Кada je u pitanju isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, ona se uplaćuju na namenske službene tekuće račune otvorene kod Banke Poštanske štedionice.

Korisnici stariji od 65 godina

Korisnici svih vidova socijalnih davanja stariji od 65 godina, a koji nemaju ovlašćeno lice za podizanje novca sa računa ili bankomata, mogu da daju punomoćje kao za podizanje penzije, što znači da mora da sadrži ime, prezime, JMBG i svrhu za koju se izdaje.

Isto važi i za isplatu osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, kada su u pitanju ta prava utvrđena po saveznim propisima“, kažu za Nova.rs u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Preko takvih namenskih računa biće isplaćen i najveći deo dečijih i roditeljskih dodataka.

Sa druge strane, dodatak za pomoć i nega drugog lica se u većem delu isplaćuju putem dostave na kućnu adresu, a manji deo se uplaćuje na namenske – službene ili lične račune otvorene kod Banke Poštanske štedionice.

U ministarstvu podsećaju i da se naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, kao i ostalih naknada po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta uplaćuju direktno na lične tekuće račune korisnika.

„Кada su u pitanju ostala prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica prava utvrđena po republičkim propisima, ista se uplaćuju, takođe na tekuće račune, ali preko jedinica lokalne samouprave“, dodaju u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram