Sve o vaučerima za putovanja: Ko može da se prijavi i šta vam treba od papira

Društvo 30. jun 202208:04 > 08:14
Podeli:
Novi Sad, Zlatibor, Beograd, Soko Banja, Kopaonik, Palić, Vrdnik, Vrnjačka Banja, Niš
Foto: Shutterstock/Sun_Shine/Marija Photography/N.M.Bear/DMZ001/stoyanh

Građani od 27. juna mogu da se prijave za vaučere za putovanje u Srbiji u visini od 15.000 dinara, a danas je počela i prijava za dodatnih 10.000, za one koji su već dobili po 5.000, a u nastavku teksta pročitajte koje uslove treba da ispunjavate da biste mogli da konkurišete, kao i koja dokumentacija vam je neophodna.

Ko ima pravo na vaučer?

200.000 vaučera biće dodeljeno zainteresovanim građanima koji spadaju u jednu od sledećih kategorija: penzioneri; nezaposlena lica; korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica; ratni vojni i civilni invalidi rata sa primanjima koje ne prelaze iznos od 70.000 dinara; korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu; vlasnici poljoprivrednog gazdinstva; studenti i zaposleni čija primanja ne prelaze 70.000 dinara mesečno.

Ili, kako bi to predsednik rekao, „svi osim bogatih“.

Za šta se vaučer (ne) može koristiti?

Vaučeri se dodeljuju za usluge smeštaja u jednom od 1.994 registrovana smeštaja u Ministarstvu turizma, izvan mesta prebivališta ili mesta studiranja korisnika, a potrebno je da imate barem pet noćenja.

Vaučerom se ne mogu platiti hrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i slično.

Zaključno sa 31.10.2022. godine ovaj vaučer možete iskoristiti.

Gde se prijaviti?

Zainteresovani građani u obavezi su da na šalterima JP "Pošta Srbije" podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja ne može da bude kraći od 30 dana.

Koja dokumentacija je potrebna za prijavu?

Pre svega, potrebno je da sa sajta Ministarva oreuzmete obrazac prijave koji ćete popuniti, a zatim ga predati na šalteru Pošte.

Uz prijavu, zainteresovani građani u obavezi su da daju na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervazija smeštaja na ime potencijalnog korisnika vaučera.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava;

3) Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu. Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

BONUS VIDEO Ko ima pravo na vaučere za letovanje u Srbiji i šta je potrebno od potvrda?

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar