Foto: N1

U iščekivanju novog zakonskog rešenja studenti upisani na visokoškolske ustanove do septembra 2005, predali su nadležnim državnim organima peticiju u kojoj traže neograničen rok da završe svoje studije.

Peticiju je do sada potpisalo više od 2.200 starih studenata koji zahtevaju da Ministarstvo prosvete po hitnom postupku napiše Nacrt izmena Zakona o visokom obrazovanju u kome će stajati sa studenti upisani na studije po ranijem plani i programu, bez obzira koje školske godine su upisani, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu bez ikakvog oročavanja.

Ukoliko ovaj zahtev ne bude usvojen studenti predlažu alternativni zahtev da dobiju pravo da okončaju studije u roku od 10 godina, tačnije do 30. septembra 2032, s tim da modeli prelaska na nove programe (diferencijalni ispiti, automatsko priznavanje ispita, troškovi priznavanja i prelaska itd.) budu poznati bar dve godine pre isteka ovog roka, najkasnije u 2030. godini, na svim fakultetima.

Podsetimo, Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva prosvete, usvojila nedavno zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

U zaključku nije preciziran novi rok za završetak studija, ali će to biti definisano u izmenana Zakona o visokom obrazovanju nakon formiranja nove Vlade.

Opširnije čitajte na portalu Danas.rs.

BONUS VIDEO – Studenti izbačeni iz domova a oktobar se bliži

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook
Twitter
Instagram