Siromaštvo i socijalna isključenost muče stare u Srbiji

Podeli:
Foto: Shutterstock

"Među starijim licima rasprostranjeno je siromaštvo i socijalna isključenost, a uslovi stanovanja i struktura potrošnje lošiji su u poređenju sa ostalom populacijom. Izmenjena demografija i problematika starijih nameću velike izazove za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i za penzioni sistem", ukazuju iz Kancelarije za ljudks i manjinska prava povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama.

I Kancelarije za ljudsks i manjinska prava ukazuju i da proces demografskog starenja prisutan i u Srbiji, pa je u ukupnoj populaciji stanovništva, sve veći udeo starijih osoba. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u Republici Srbiji je bilo 1. 250 316 lica koja su imala 65 i više godina, što je 17,40% od ukupne populacije. Prosečna starost stanovništva u našoj zemlji je veoma visoka i iznosi 42,2 godine.

„Primaran je partijarhalni model brige o starima. Stariji su u ne malom broju slučajeva izloženi nekom obliku zlostavljanja i/ili nasilja, koje se najčešće dešava u porodici. Razlozi za takvo postupanje sa starijim osobama često proističu iz uverenja da su stariji opterećenje za društvo i da ne doprinose zajednici i/ili da njihov doprinos nije dovoljno vredan ni za porodicu, ni za zajednicu, što su predrasude i preduslov diskriminacije“, skreću pažnju.

Navode i da demografsko starenje i povećan broj starijih osoba uvećava potrebu da se odgovori na specifične izazove u poštovanju njihovih ljudskih prava, a činjenica je da ni na međunarodnom ni na evropskom nivou ne postoji dokument, odnosno konvencija, koja se isključivo odnosi na starije osobe. Međutim, kako se demografska slika u svetu menja i kako starije osobe postaju većinsko stanovništvo, u fokus dolaze brojni i raznovrsni problemi sa kojima se ova populacija suočava.“,

Ujedinjene nacije su u decembru 2011. godine, ukazale da je zlostavljanje starijih osoba kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava i zdravstveni i socijalni problem koji zahteva reagovanje međunarodne zajednice. Odlučeno je da 15. jun u kalendaru Ujedinjenih nacija bude označen kao Dan borbe potiv nasilja nada starijim osobama i Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava ovaj datum. Poslednjih godina broj nasilja nad starijim osobama je u porastu a najčešće se događa u samoj porodici.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava ističe i da u Srbiji, nema „krovnog“ zakona, koji bi na opšti način povezao brojne odredbe posebnih zakona koji se odnose na starije osobe, uključujući i one koje se odnose na zabranu diskriminacije ove osetljive društvene grupe.

„Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine, predviđeno je, između ostalog, upravo iniciranje rada na pripremi „krovnog“ zakona koji bi se odnosio na starije osobe, kao i unapređivanje normativnog okvira krivično-pravne zaštite starijih osoba od nasilja u porodici, kroz redefinisanje bića krivičnog dela nasilja u porodici kojim bi se kvalifikovanim oblikom nasilja smatralo i delo nasilja izvršeno prema starijoj i/ili nemoćnoj osobi“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se neophodnost kreiranja politika koje unapređuju međugeneracijsku solidarnost i sprečavaju diskriminaciju i marginalizaciju starijih osoba. Svako demokratsko društvo, kao i ono koje to želi da postane, ne sme zanemariti doprinos svojih starijih sugrađana i sugrađanki u prošlosti ali ni taj dragoceni potencijal ogromnog iskustva i znanja za budućnost.

„Suočeni sa velikim brojem slučajeva rodno zasnovanog nasilja koji su imali smrtni ishod, ukazujemo da je nasilje nad starijim osobama najsramniji vid porodičnog nasilja, koje najčešće zbog straha i sramote ostaje neprijavljeno. Zaštita starijih osoba od nasilja kao i adekvatno kažnjavanje nasilnika predstavljaju imeprativ društvene odgovornosti svake države. Da bismo unapredili položaj starijih osoba ali i ostalih osetljivih društvenih grupa, neophodno je da se princip poštovanja različitosti, tolerancije i nenasilja dodatno približi građanima, a posebno je važno da on postane model ponašanja i delovanja mladih ljudi, jer samo tako možemo postati istinski moderno i demokratsko društvo“, poručuju iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar