Foto: Vesna Lalić

Već dva dana slušamo na medijima da jedan roditelj koji radi može da ostane kod kuće ako ima dete do dvanaest godina starosti ali još uvek nema konkretnih mera kako to da se sprovede, ko će i sa kojim aktima pokriti takvo rešenje i kako će se obračunavati zarada? Ovo je samo jedno od deset pitanja koje su Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” uputili Ministarstvu za rad u vezi sa konkretnim merama zaštite radnika od virusa, ali i o radno-pravnoj i ekonomskoj sigurnosti zaposlenih tokom vanrednog stanja.

Veliki broj preduzeća nije obezbedio maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju u skladu sa Uredbom Vlade o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, ali i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

„Svesni smo da postoji nedostatak ovih sredstava, ali nam je zdravlje radnika prioritet i moramo da insistiramo da se ova sredstva obezbede za sve, a naročito za preduzeća gde radi više stotina radnika“, navodi sindikat u pismu upućenom Ministarstvu rada i pita – da li se može preko Privredne komore koja ima evidenciju o firmama  da se pomogne u nabavci zaštitne opreme poslodavcima, hitno?

Sindikatima se javljaju i poslodavci koji hoće odmah da upute radnike na godišnji odmor (bilo koristeći dane od prošle ili ove godine) ali Zakon o radu po ovom pitanju predviđa najavu od petnaest dana. Može li Ministarstvo rada, imajući u vidu vanredno stanje i mere za suzbijanje širenja virusa, uredbom Vlade naći privremeno rešenje da se ovaj rok najave maksimalno skrati?

Postoje i dalje nejasnoće oko toga kakav status imaju radnici u samoizolaciji i kako će poslodavci obračunavati njihovu zaradu, da li su na bolovanju ili nisu, ko izdaje papire za samoizolaciju s obzirom da odluku o upućivanju na bolovanje ne donosi poslodavac već izabrani lekar ili drugi stručno-medicinski organ u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju?

Da li inspektori rada izlaze na teren po pritužbama radnika da dobijaju usmene naloge i SMS poruke umesto rešenja za bilo kakve promene u njihovom statusu i kakva su iskustva – može li Ministarstvo da izda bilo kakve instrukcije po ovom pitanju“, upitali su Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“.

Sindikati su se bavili i iznosom zarade za vreme vanrednog stanja, tražeći da Vlada propiše minimalni procenat za naknadu zarade u slučaju prekida rada u vanrednom stanju i radnicima koji dobijaju otkaze ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška ali se ne mogu prijaviti na Nacionalnu službu za zapošljavanje jer je počev od 17. marta obustavljen rad sa strankama u svim organizacionim jedinicama NSZ.

Pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Twitter.