Foto:Nemanja Jovanović

Dostupnost informacija o radu Vlade i njenog Kriznog štaba za suzbijanje epidemije COVID19 je na zabrinjavajućem, nedopustivo niskom nivou, a postojeća praksa izvesno vodi u sve brojnije i ozbiljnije probleme, ocenio je advokat i prvi poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

„Postupci Vlade kao i način na koji njeni predstavnici reaguju na potpuno legitimne zahteve za pristup informacijama od strane medija i javnosti i generalno, a posebno kada su u pitanju informacije u vezi sa epidemijom COVID19, ne samo da su u suprotnosti sa obavezama vlasti koje prema javnosti ima po Ustavu i zakonu, nego su suprotni čak sa zaključcima odnosno javno datim obećanjima same Vlade“, izjavio je on agenciji Beta.

Šabić smatra da ignorisanje obaveza i izigravanje obećanja s razlogom „izaziva nezadovoljstvo javnosti i istovremeno pothranjuje i inače prisutne sumnje u verodostojnost i onih redukovanih i nedovoljnih informacija koje je vlast učinila dostupnim“.

„Vlada ‘zaboravlja’ da Ustav Srbije (čl.51) jemči – ‘svako pravo na pristup podacima u posedu državnih organa i organuizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom’. I da Zakon o slobodnom pristupu informacijama (čl.4) tretira informacije o ugrožavanju i zaštiti zdravlja stanovništva kao prioritetne i ne dopušta njihovo uskraćivanje javnosti zbog navodne pretežnosti bilo kojih drugih interesa. Uz to i Zakon o zdravstvenoj zaštiti (čl.16) predviđa obavezu nadležnih da o informacijama u vezi sa epidemijom blagovremeno obaveštavaju javnost“, dodao je on.

Osim navedenih zakonskih odredbi Vlada ne poštuje ni sopstvene zaključke u vezi sa informisanjem javnosti o epidemiji. Drastičan primer je famozni „Info. sistema COVD19“ koji je i osnovan zaključkom Vlade od i kome tehničku podršku daje Vladina Kancelarija za informacione tehnologije, ocenio je on.

Predviđeno je dnevno ažuriranje podataka i na republičkom i na lokalnom nivou „ali uprkos tome podaci se sedmicama ne ažuriraju a nema bilo kakvog objašnjenje za to. Uz to BIRN je javno izneo i upravo podacima iz ovog info sistema argumentovao da su javnosti dati drugačiji, redukovani podaci o broju zaraženih i mrtvih, što je totalno poljuljalo autoritet Kriznog štaba jer ukazuje na sumnju na ozbiljnu zloupotrebu, čak i kriminal“, dodao je Šabić.

Foto: Irfan Ličina/Nova.rs

On je naglasio da „uprkos tome već danima izostaje ne samo prihvatljivo već bilo kakvo objašnjenje nadležnih. Odgovor na prisutne sumnje svakako nije i ne može biti političko diskvalifikovanje ljudi koji traže odgovore, kao nedavno u Novom Pazaru“.

Šabić smatra da je javnost je uskraćena i za podatke o nabavci medicinskog materijala, pre svega respiratora i maski i napominje da su „još početkom krize novinari i NVO Transparentnost Srbija ukazali na obavezu Vlade da pruži javnosti bar osnovne podatke o tim nabavkama i rashodima“ i da su bili „predmet nervozne reakcije i paušalnih diskvalifikacija i optužbi od strane premijerke“.

„Premijerka je početkom maja javno obećala – ‘odmah posle vanrednog stanja položićemo potpun račun građanima o tim nabavkama i o tome koliko smo novca potrošili’. Od ukidanja vanrednog stanja prošlo je skoro dva meseca a obećanje ne samo da nije ispunjeno nego da ga odlazeća Vlada više i ne pominje. A podnošenje izveštaja i bez navedenog obećanja je elementarna obaveza Vlade čije propuštanje svakako jeste kršenje prava javnosti i razlog za zabrinutost“, zaključio je on.