Univerzitet Novi Sad
Foto: N1

Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Jakšić izjavio je da to što je novosadski univerzitet ispao sa Šangajske liste nije posledica pada kvaliteta, "već su drugi napredovali više i brže".

„Naprotiv, novosadski univerzitet je za poslednjih godinu dana značajno napredovao, ali su drugi napredovali više i brže“, naveo je Jakšić.

Univerzitet u Novom Sadu prethodne dve godine je zauzimao poziciju između 901. i 1.000 mesta, dok se ove godine nije našao na prestižnoj listi.

Rektor navodi da su razočarani ovogodišnjim plasmanom jer je razloga za optimizam bilo.

„Prema javno dostupnim bazama Web of Science, Univerzitet u Novom Sadu u prethodnih pet godina beleži konstantan porast broja objavljenih radova u prestižnim naučnim časopisima. U 2019. godini se broj radova povećao u odnosu na 2018. godinu za 11 odsto. Po prvi put imamo rad jednog profesora sa Univerziteta u Novom Sadu koji je objavljen u naučnom časopisu Nature koji se posebno vrednuje prilikom rangiranja na Šangajskoj listi. Ipak, sve ovo nije bilo dovoljno ni za zadržavanje postojeće pozicije. To znači da Univerzitet u Novom Sadu napreduje, ali da drugi napreduju brže od nas“, rekao je Jakšić.

Podsetimo da je univerzitet u Beogradu ove godine zauzeo poziciju između 401. i 500. mesta i tako zadržao prošlogodišnju poziciju. UB je najbolje bio rangiran 2017. godine.

Univerzitet u Novom Sadu je na ovoj listi prošle godine bio pri samom dnu.

Prvi put se našao 2017. godine u posebnom izdanju liste koje se bavi zasebnim naučnim oblastima i tehnologijama, a prošle godine se pojavio i na svetskoj listi po ukupnom rangu univerziteta i to u poslednjih 100 pozicija. To je početak rangiranja i način na koji univerziteti ulaze na listu, a potom se pomeraju u skladu sa dostignućima.

Univerzitet Novi Sad
Foto: N1

Jakšić je prošle godine, kada je najpre zabeležen minimalan pad u rangu, izjavio da Univerzitet u Novom Sadu ima strateški interes da se što bolje pozicionira na svetskim listama na kojima se rangiraju univerziteti, budući da ga to čini međunarodno prepoznatljivim – a to otvara nove mogućnosti za saradnju.

„Promocija u viša zvanja na univerzitetu u Novom Sadu se već dugi niz godina zasniva u značajnoj meri na objavljivanju radova u prestižnim naučnim časopisima. Za značajniji napredak na Šangajskoj listi, potrebna su mnogo veća ulaganja u nauku, adekvatni radni uslovi i kvalitetni istraživački projekti. Ulaganje u nauku daje rezultate u dugom roku. Čak i da se obezbede finansijska sredstva u jednom trenutku, naučnici se ne stvaraju preko noći. Potrebna je dugoročna izvesnost da ljudi koji se posvete nauci i kvalitetno rade, od toga rada mogu kvalitetno i da žive“, rekao je tada Jakšić.

Šangajska lista smatra se najtačnijim pokazateljem uspeha univerziteta, na osnovu preciznih kriterijuma kojih se sastavljači liste drže. Prilikom rangiranja, u obzir se uzimaju brojnost i kvalitet naučnih radova (citiranost na SCI listi), saradnja sa drugim univerzitetima u svetu, ali i broj Nobelovaca i dobitnika Fildsovih medalja.

Tačnije, veliki uticaj na poziciju ima aktivnost istaknutih pojedinaca koji su zaposleni na univerzitetu (u sklopu fakulteta, instituta itd.) i koji svojim naučnim dostignućima podižu i rejting univerziteta.

Tagovi