RATEL: Spor SBB i EPS više nije u našoj nadležnosti

Društvo 16. maj. 202019:06 > 13:07
Podeli:
Radnici SBB; Foto: Youtube

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) dostavila je odgovor povodom saopštenja SBB-a da EPS od te kompanije traži da plati duplo veću naknadu nego ostali operatori elektronskih komunikacija, koji objavljujemo u celosti:

Postovani, na osnovu člana 83. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), kojim je propisano pravo na odgovor, a povodom teksta SBB: “EPS traži duplo veću naknadu i uklanjanje opreme sa svih stubova u Srbiji”, koji ste objavili 15.5.2020. godine, molimo Vas da objavite sledeće:

„Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je donela rešenje u oktobru 2019. godine, kojim je obavezala EPS Distribuciju da operatoru SBB omogući postavljanje instalacija kablovsko-distributivnog sistema na stubove niskonaponske mreže, na način i pod uslovima koji važe za sve ostale operatore elektronskih komunikacija, čime je upravni postupak pred Agencijom okončan.

Pročitajte još:

Povodom navoda SBB da je cena iznajmljivanja koju EPS Distribucija nameće nerazumno visoka, Agencija je smatrala da bi propisivanje druge cene, s obzirom na to da je većina operatora već potpisala ugovore sa EPS Distribucija po tim komercijalnim uslovima, dovelo operatore elektronskih komunikacionih usluga u neravnopravan položaj, što je u suprotnosti sa osnovnim načelima propisanim članom 3. tač. 2) i 6) Zakona o elektronskim komunikacijma.

Dakle, Agencija je rešenjem utvrdila da SBB ima pravo pristupa stubovima niskonaponske mreže pod jednakim uslovima kao i ostali operatori elektronskih komunikacija koji koriste navedene stubove distributivne elektroenergetske mreže EPS Distribucije.

Protiv ovakvog rešenja Agencije podneta je tužba Upravnom sudu i od strane operatora SBB i od strane EPS distribucija, a kako su sudski postupci u toku Agencija se ograđuje od svakih daljih komentara.

Agencija u ostvarivanju svoje funkcije regulatora, preduzima mere isključivo u okviru svoje stvarne nadležnosti, rukovodeći se prvenstveno ciljevima i načelima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama, čime obezbeđuje podsticanje konkurencije, ravnopravan pristup i jednako postupanje prema svim operatorima prisutnim na tržištu elektronskih komunikacija u Republici Srbiji.“, naveo je RATEL u dostavljenom odgovoru.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar