korona i alkohol
Foto: N1

Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju, koje je utvrdila lekarska komisija i osiguranicima upućenim od strane izabranog lekara na lekarsku komisiju za produženje bolovanja, biće automatski produženo bolovanje za 30 dana bez izlaska na lekarsku komisiju, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Kako saopštavaju iz Fonda, i dalje će važiti i obrasci za oslobađanje od participacije koji su osiguranim licima izdati za 2019. godinu.

Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je, takođe, svim zdravstvenim ustanovama dopis u kojem se navodi da je u slučaju javljanja građanina kod koga postoje indicije da je zaraženo korona virusom, zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni radnik zaposlen u toj ustanovi dužan da građanina primi na pregled i pruži mu potrebnu zdravstvenu zaštitu, odmah, bez odlaganja.

Takođe, važenje E-recepta automatski je produženo sa šest na devet meseci.

Time će građani moći da nesmetano preuzimaju lekove u apotekama, bez odlaska kod izabranog lekara zbog obnavljanja terapije.

Napominjemo da pružanje zdravstvenih usluga na koje se odnosi gore navedeno, ne sme biti uslovljeno overenom Karticom zdravstvenog osiguranja niti posedovanjem overenog specijalističkog uputa.

Republički fond za zdravstveno osiguranje preporučuje osiguranim licima da se telefonom obaveste o mogućnosti ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja bez dolaska u filijalu ili ispostavu Republičkog fonda, putem Kontakt centra na telefone: 0700/333-443 i 011/7350-900.