Poverenik: Građani imaju pravo da traže informacije od sudova i tužilaštava

Društvo 30. sep. 202121:31
Podeli:
Milan Marinovic
Milan Marinovic Foto:BETAPHOTO/MILOS MISKOV

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je „da u svrhu kontrole rada svih organa vlasti uopšte, i posebno sprečavanja korupcije, građani imaju pravo da traže sve informacije od javnog značaja koje su u posedu svih organa vlasti pa i sudova i javnih tužilaštava“, saopšteno je danas.

Marinović je na onlajn Forumu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja „Dostupnost informacija iz javnotužilačkih i sudskih postupaka“, rekao da je „transparentnost rada pravosuđa i tužilaštava jedan od najneophodnijih preduslova sticanja poverenja građana u državu i organe vlasti i garancija za zakonito funkcionisanje sistema“.

„Iz tog razloga je veoma bitno da sudovi i tužilaštva poštuju svoje obaveze koje kao organi vlasti imaju po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“, rekao je Marinović a saopšteno je iz USAID-a, čiji je Projekat za odgovornu vlast organizovao forum, zajedno sa kancelarijom Poverenika.

Direktorka Projekta za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Džeklin Vilijams Bridžers je rekla da je „od 2018. godine, od kada CeSID sprovodi godišnja istraživanja javnog mnjenja o naporima vlasti u borbi protiv korupcije u Srbiji, uočeno je da iako 60 odsto građana prepoznaje da sudovi i tužilaštva imaju važnu ulogu u borbi protiv korupcije, javnost i dalje nije zadovoljna njihovim učinkom“.

Ona je navela da, po tom istraživanju, „malo više od polovine ispitanika smatra da su ovi organi malo ili nimalo posvećeni suzbijanju korupcije“.

„Napori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji je cilj da se obezbedi da organi vlasti u potpunosti odgovore na zahteve za informacijama, od velikog su značaja za podizanje svesti građana o naporima u borbi protiv korupcije“, istakla je Vilijams Bridžers.

Prema njenim rečima i organizacije civilnog društva i novinari „doprinose da javnost bude dobro informisana o radu tužilaštava i sudova, tako što će efektivno iskoristiti svoje pravo na pristup informacijama kojima raspolažu organi javne vlasti i ponovno iskoristiti te informacije, čime se unapređuje odgovornost javne vlasti“.

Učesnici Foruma su ocenili da je izazov utvrditi koje je pravo pretežnije prilikom rešavanja po zahtevima o slobodnom pristupu informacijama iz javnotužilačkih i sudskih postupaka i da je neophodno naći balans između prava javnosti da zna i drugih prava, kao što su pravo na pravično vođenje postupka, pravo na zaštitu podataka ličnosti i privatnost, zaštita svedoka i pretpostavka nevinosti.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar