Foto: TANJUG/ ZORAN ZESTIC/ bs

Koalicija za dobročinstvo uputila je danas Vladi Srbije i Savetu za filantropiju, kojim predsedava predsednica Vlade Ana Brnabić, predlog sedam mera u cilju podsticanja većeg broja donacija i omogućavanja efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijem stanovništvu.

Koalicija je predložila formiranje radnog tela pri Savetu za filantropiju koje bi bilo zaduženo za koordinaciju saradnje sa civilnim društvom, kao i uspostavljanje Kompenzacionog fonda za povraćaj PDV-a neprofitnim organizacijama, koje doniraju robu i usluge, a kako bi se korporativni sektor aktivnije uključio u kampanje koje organizuje nevladin sektor.

Treći predlog odnosi se na privremeno ukidanje PDV-a na doniranje hrane kako bi se smanjilo bacanje hrane, preko potrebne velikom broju ugroženih sugrađana.

Neophodno je, kažu u Koaliciji, promovisati Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore, koje je izradila Poreska uprava na preporuku Koalicije i Saveta za filantropiju, koje pruža kompanijama informacije kako mogu da ostvare delimično umanjenje dela poreza na dobit čime se podstiču donacije.

Pored korporativnog sektora, smatraju da je potrebno stimulisati i građane da doprinesu svojim donacijama i solidarnošću.

Tako Koalicija apeluje da Narodna banka ukine naplatu bankarskih provizija i za uplate donacija na namenske račune neprofitnih organizacija tokom vanrednog stanja i podseća da 12 banaka već ne naplaćuje provizije za uplatu donacija.

Dodatno, da bi se podstaklo doniranje iz inostranstva, Koalicija predlaže uvođenje PayPal donacija, odnosno omogućavanje i našim građanima i stranim državljanima, da putem ovih platformi brzo i jednostavno doniraju Srbiji i domaćim neprofitnim organizacijama.

Navode da je neophodno obezbediti dozvole za kretanje zaposlenima u neprofitnim organizacijama, kako bi nastavili sa neophodnim pružanjem pomoći na terenu.

Kako je saopštila ta Koalicija, koja je član Saveta za filantropiju, mere su identifikovane na osnovu potreba civilnog društva i drugih relevantnih aktera, ali i na osnovu primera dobre prakse iz drugih zemlja i dnevnog kontakta sa građanima, institucijama, kompanijam i drugim neprofitnim organizacijama.

Koaliciju čine Fondacija Ana i Vlade Divac, Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.