Foto: Google maps

Nova zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) gradiće se na Novom Beogradu, u Bloku 39, dok će se postojeća visokoškolska ustanova – Fakultet dramskih umetnosti (FDU) zadržati, uz mogućnost rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta, piše eKapija.

To su glavni ciljevi elaborata, koji je danas Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda uputio na rani javni uvid, povodom izrade Plana detaljne regulacije (PDR) Bloka 39, piše eKapija.

Naime, kako se navodi, opšti cilj izrade Plana je da definiše kompleks za izgradnju administrativnog i operativnog centra MUP-a sa pratećim sadržajima kao i da omogući dalji razvoj kompleksa FDU na postojećoj lokaciji. Projekat, kako se ističe, se sprovodi na osnovu Zaključka Vlade kao prioritetna investicija.

„Izradi PDR-a pristupilo se na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju, kojom se predlaže promena vrste javne namene u delu Bloka 39, u okviru površina za objekte i komplekse javnih službi, iz visokoškolske ustanove u kompleks posebne namene, kako bi se stvorile planske mogućnosti za izgradnju službene zgrade MUP-a“, navodi se u planu.

Granicom Plana obuhvaćen je prostor definisan unutrašnjom regulacijom saobraćajnica: Omladinskih brigada, Bulevara Milutina Milankovića, Bulevara umetnosti i Bulevara Arsenija Čarnojevića (auto-put), površine od oko 11,7 ha.

Na kompleksu posebne namene, ukupne površine od oko 10,16 hektara, planom je predviđena izgradnja centra MUP-a sa pratećim sadržajima.

U okviru kompleksa centra MUP-a, u podzemnim etažama objekta je, osim garažiranja vozila, planirano i sklonište kapaciteta oko 300 osoba, kao i tehničke i pomoćne prostorije. Takođe, kako se navodi, na krovu objekta je predviđena realizacija helidroma/helipada a opciona sletanja i poletanja su predviđena na nivou partera u letovima posebne namene.

Prema tipologiji, objekti na parceli su slobodnostojeći, a dozvoljena je izgradnja više objekata. Garaže objekata moguće je planirati u ili ispod objekta u gabaritu, podzemno izvan gabarita objekta, ili nadzemno na građevinskoj parceli kao poseban objekat, navodi se.

Potreban broj garažnih mesta u podzemnim i nadzemnim etažama garaža, prema planu je 4.000, u okviru kojih je i određen broj mesta za specijalna vozila.

Na preostalom delu zadržava se FDU i formira pripadajuća građevinska parcela u površini od oko 1,49 hektara. U dokumentaciji se navodi da je dozvoljena rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta, u cilju osavremenjavanja nastave i poboljšanja uslova korišćenja objekta.

„Planirana realizacija objekata javne namene će svojim kvalitetom izgradnje i arhitektonskim oblikovanjm, zaokružiti fizičku strukturu bloka započetu 1974 god. izgradnjom objekta FDU“, piše u planu.

U okviru kompleksa Fakulteta moguće je planirati i druge komplementarne sadržaje kao što su multifunkcionalna (univerzalna) sala, te prateći ugostiteljski sadržaji, sportskorekreativni tereni na otvorenom, kao i uređene zelene površine.

Ističe se da je FDU, kroz popunjen anketni upitnik, iskazao inicijativu za proširenjem kapaciteta, izgradnjom i dogradnjom multifunkcionalne, univerzalne, sale, tj. Centra za primenu tehničkih inovacija u umetnosti, površine od oko 2.500m².

„Navedeni prostor bi se koristio za realizaciju projekata kojima bi se eksperimentisalo sa novim tehnologijama uz njihovu adekvatnu primenu u snimanju emisija i naučnih filmova“, navodi se.

Inače, ističe se da je pri planiranju i realizaciji kompleksa i objekata javnih službi, predviđeno da se maksimalno primene energetski efikasna rešenja i tehnologije, uz mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije, geotermalne, solarne itd…

Naručilac izrade plana je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

Rani javni uvid uvid obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta do 27. jula.

Na ovom delu Bloka 39 je još 2010. najavljivan projekat izgradnje Centra za promociju nauke. U budućem kampusu predviđena je izgradnja objekata za naučne i tehničke fakultete i institute, kao i prostora za start-up tehnološke firme.

Kako su mediji tada pisali, planirano je da se zgrada Centra, površine 10.000 m2, završi do 2012. godine, a da se zatim, u drugoj fazi, na ostatku Bloka izgradi „kampus nauke i umetnosti“.

Ipak, iako su mediji 2012. godine objavili da su pripremni radovi započeti, ovaj projekat dosad, nije realizovan.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram