Beogradski student Luka J. (20) prošle godine se, kako priznaje za Nova.rs, "zaigrao", jer je bez prethodne provere upisao privatni fakultet kom je baš u tom trenutku oduzeta akreditacija. Srećom, u drugom upisnom krugu u septembru uspeo je da upiše drugi fakultet koji posluje u skladu sa svim propisima. Zato Luka svojom pričom apeluje na potencijalne brucoše, da pre prijavljivanja za polaganje prijemnog ispita, dobro provere kako funkcionišu visokoškolske ustanove na kojima žele da konkurišu, kao i da li imaju akreditaciju odnosno da li su ispunile sve obaveze i standarde koji su Zakonom o visokoškolskom obrazovanju propisani.

Kada je prošle godine završio srednju ekonomsku školu, Luka je odmah u junu upisao jedan privatni fakultet za poslovne studije. Tada niko od studenata, pa ni on, nije znao da je tom fakultetu još u aprilu oduzeta akreditacija.

„Fakultetu je 27. aprila prošle godine oduzeta akreditacija, međutim fakultet je i pored toga upisivao novu generaciju studenata koje nije ni obavestio o trenutnom statusu. Među njima sam, naravno, bio i ja. Poludeo sam kad sam saznao“, ističe Luka.

Pročitajte još:

Prema njegovim rečima, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju ustanovila je propuste na ovom fakultetu.

„Koliko se sećam, bio je sporan kvalitet nastavnog procesa, naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada, zatim nastavnika i saradnika. I kvalitet doktorskih studija bio je doveden u pitanje. Najviše je nedostajalo profesora, jednostavno ih nije bilo dovoljno. Tako da sam se brže-bolje ispisao i u septembarskom roku upisao sam drugi fakultet i uopšte se ne kajem. Barem sam siguran kakva je škola u pitanju“, ističe ovaj student.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Kako da proverite da li je fakultet/visokoškolska ustanova akreditovan?

Svi svršeni srednjoškolci koji planiraju da studiraju, ali i studenti koji žele da promene studijski program ili čak fakultet, treba da se informišu o željenom fakultetu ili visokoškolskoj ustanovi na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, u odeljku Vodič kroz akreditovane visokoškolske ustanove i studijske programe u Republici Srbiji – Vodič za studente.

U Srbiji je trenutno akreditovano 11 privatnih univerziteta. U jeku upisne groznice, budućim brucošima je važno da znaju koji fakulteti imaju akreditaciju i da li će njihova diploma biti priznata.

Ako uporedimo sa prošlom godinom, skoro sve je ostalo isto.

Tako su na Univezitetu „Singidunum“ akreditovane studije pri tom univerzitetu, ali i Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, te Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija – bivši „Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija“ – bivši „Poslovni fakultet Valjevo“ (PFV), kao i Fakultet za medije i komunikacije.

STUDENTI. Može li povratak srpskih studenata iz inostranstva da ublaži praksu odliva mozgova, prilog, emisija Pregled dana Newsmax Adria
Foto: Newsmax Adria

Na Univerzitetu „Megatrend“, odnosno bivši „Džon Nezbit“, pored studija pri univerzitetu, akreditovani su: Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za poslovne studije, Pravni fakultet – bivši „Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost“ – bivši „Fakultet za državnu upravu i administraciju“, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju – bivši „Geoekonomski fakultet“, Fakultet za menadžment i sveže akreditovani Fakultet za civilno vazduhoplovstvo.

Akreditaciju ima i Univerzitet „Privredna akademija“ i to za sledeće fakultete: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije „MEF“ – bivši „Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća“, Fakultet društvenih nauka, Farmaceutski fakultet, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Stomatološki fakultet, Fakultet savremenih umetnosti – bivši „Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umetnosti“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe i Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS).

Univerzitet „Edukons“ ima akreditovane studije pri unvierzitetu, ali u okviru ove obrazovne ustanove akreditaciju imaju: Fakultet za uslužni biznis, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment i Fakultet za sport i psihologiju TIMS – bivši „Fakultet za sport i turizam (TIMS)“.

Na Univerzitetu „Metropolitan“ akreditaciju imaju studije pri univerzitetu, zatim FEFA – bivši „Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju“ i Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA).

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Na Univerzitetu „Union“ akreditovani su: Fakultet za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ – bivša „Visoka škola – Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ (transformacija iz visoke škole u fakultet), Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet i Pravni fakultet.

Akreditaciju ima i Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ i to: studije pri univerzitetu, Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za sport, Fakultet primenjenih nauka, Fakultet za diplomatiju i bezbednost – bivša „Akademija za diplomatiju i bezbednost“, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo – bivši „Fakultet za strateški i operativni menadžment, Fakultet za menadžment, Fakultet za poslovne studije i pravo – bivši „FORKUP“, Fakultet za inženjerski menadžment, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ – bivša „Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju“.

U okviru Univerziteta „Alfa BK“ akreditaciju imaju: studije pri univerzitetu, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Fakultet za strane jezike, Fakultet za ekonomiju i političke nauke, Fakultet za menadžment u sportu i Akademija umetnosti u Beogradu.

Na Evropskom univerzitetu akreditovani su Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment, Fakultet za evropski biznis i marketing i Nova akademija umetnosti.

Akreditaciju za studije pri univerzitetu ima i Univerzitet u Novom Pazaru.

Na listi se nalazi jedan novoakreditovani Univerzitet „MB“, odnosno u okviru njega Akademija klasičnog slikarstva i Poslovni i pravni fakultet – bivši „Fakultet za poslovno industrijski menadžment“.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Zašto je važno da fakultet/visokoškolska ustanova ima akreditaciju?

Akreditacijom se određuje da li je fakultet ispunio sve obaveze i standarde koji su Zakonom o visokoškolskom obrazovanju propisani. To znači da li ima odgovarajući nastavni kadar, da li je program dobro organizovan, da li ima dovoljan broj prostorija obzirom na broj studenata koji upisuje i slično.

Ako fakultet ima akreditaciju, to znači i da mu je diploma važeća i priznata. Na sajtu svakog fakulteta možete pronaći dokument o akreditaciji u kome piše da li ispunjava uslove ili ne.

Dešava se da su na nekim fakultetima akreditovani samo određeni smerovi, a neki drugi nisu. Zato svi svršeni srednjoškolci koji planiraju da studiraju, ali i studenti koji žele da promene studijski program ili čak fakultet, treba da se informišu o željenom fakultetu ili visokoškolskoj ustanovi.

Šta treba da sadrži jedna visokoškolska ustanova da bi bila akreditovana?

V. D. direktorka NAT prof. dr Ana Šijački kaže za Nova.rs da jedna visokoškolska ustanova, da bi dobila akreditaciju, treba da ispuni uslove iz seta koji sadrži 13 standarda za akreditaciju.

„To su: osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove, planiranje i kontrola, organizacija i upravljanje, studije, naučnoistraživački i umetnički rad, nastavno osoblje, studenti, prostor i oprema, biblioteka, udžbenici i informatička podrška, unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta, izvori finansiranja i javnost u radu. Sve nabrojano visokoškolska ustanova mora da ispuni, da bi dobila akreditaciju. O ovim standardima svi zainteresovani mogu se informisati na našem sajtu, a na istom mogu pronaći i informacije o akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima“, ističe dr Šijački.

Jedan od najčešćih razloga za nedobijanje akreditacije je to što fakultet nema dovoljan broj nastavnika, odnosno oni koje prikazuje već su angažovani u drugoj ustanovi, pa se ne mogu voditi kao predavači tog fakulteta. Sve ustanove akreditovane su tek kada obezbede dovoljno nastavnog kadra.

BONUS VIDEO: Hoće li fakulteti krenutu putem Pravnog – jedini uslov za upis državna matura