Foto: Profimedia.rs

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) izgubilo je status punopravnog člana Evropske asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), navodi se u saoštenju ovog tela.

Izvor: Autonomija.info

Kako se navodi u saopštenju NAT, objavljenom na portalu te organizacije, na sednici Borda ENQA održanoj 20. februara 2020. godine ovom telu nije obnovljeno punopravno članstvo, a najvažnija primedba odnosi se na nezavisnost donošenja akreditacionih odluka od strane NAT.

“Ocenjeno je da je time ugrožena nezavisnost donošenja akreditacionih odluka od strane NAT i nije ispunjen određeni deo Evropskog standarda i smernica za osiguranje kvaliteta (ESG), koji se odnosi na nezavisnost agencija. Otklanjanje te primedbe, imajući u vidu da je u pitanju procedura predviđena Zakonom, nije bilo moguće bez promene zakona. Zbog toga je NAT pokrenuo inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju u tom delu, što je i dokumentovao članovima recenzentske komisije ENQA prilikom spoljašnje provere u oktobru 2019. godine”, piše u saopštenju.

Iz Nacionalnog tela za akreditaciju uveravaju da će postupiti po svim primedbama u ostavljenom roku od dve godine, a u međuvremenu će u ENQA imati status pridruženog člana, kao i najveći broj agencija država koje nisu članice EU.

Dodaju i da članstvo u ENQA ne utiče na priznanje diploma naših visokoškolskih ustanova, te da će se priznavanje diploma sa Univerziteta u Srbiji vršiti na isti način kao i do sada, po kriterijumu ocene planova i programa po kojima su podnosioci zahteva za priznavanje diploma studirali.

Status punopravnog člana Evropske asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Srbija je prethodno izgubila u februaru 2018. godine i stavljena je u status „pod nadgledanjem“, uz mogućnost da otkloni primedbe ENQA u primeni Evropskih standarda i smernica za osiguranje kvaliteta (ESG) i obnovi punopravno članstvo u roku od 2 godine, što se prema odlukama Borda ENQA nije desilo.

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije formirala je Vlada Srbije u julu 2018. godine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Prema članu 23. Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje može da promeni odluku o akreditaciji koju je doneo NAT.