Foto: N1

Odbija se zahtev privrednog društva Euro Litijum Balkan d.o.o iz Valjeva, sa sedištem u Divcima, kojim se traži produženje izvođenja geoloških istraživanja litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma i pratećih elemenata na lokalitetu Valjevo sever, na istražnom prostoru koji se nalazi na teritoriji opština Valjevo, Ub, Lajkovac i Mionica, stoji u rešenju Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, koje je na zahtev o informacijama od javnog značaja, stiglo na adresu narodnog pokreta „ Marš sa Kolubare“.

Ovo rešenje je doneto početkom avgusta tekuće godine .

Saopštenje je konačno u upravnom postupku, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od prijema rešenja.

Pravni zastupnik narodnog pokreta „ Marš sa Kolubare“, Sreten Đorđević je izjavio za N1 da je ovo rešenje veliki korak u borbi građana kolubarskog okruga protiv aktivnosti kanadske kompanije Euro Litijum Balkan u dolini Kolubare i sprečavanju otvaranja rudnika za eksploataciju litijuma i bora.

BONUS VIDEO: Nova istraživanja litijuma zagorčavaju život meštanima u Levaču

 

Komentari

Svi komentari (0)