Darija Kisic Tepavcevic
Darija Kisić Tepavčević Foto:MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOSLJAVANJE, BORACKA I SOCIJALNA PITANJA/ NEVENA OSTOJIC

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa boračkim udruženjima radi na unapredenju zakonskih odredbi i obezbeđivanju boljeg položaja i ostvarivanju svih njihovih prava, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu.

„Primena Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, kojim se propisuju prava korisnika boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata počela je 1. janura“, navode u Ministarstvu povodom incijativa koje su se čule danas, na godišnjicu početka napada na karaulu Košare, da se tim herojima država oduži dostojno.

U Ministarstvu ističu da da su po zakonu, pored ostalog, ovim licima obezbeđena prava na ličnu i porodičnu invalidninu, dodatak za negu, dečiji i ortopedski dodatak, zdravstvenu zaštitu, medicinsko-tehnička pomagala, banjsko-klimatski oporavak, profesionalna rehabilitacija….

Ministarstvo je, kako je rečeno Tanjugu, na taj način, nakon više od 20 godina obezbedilo namenska sredstva u republičkom budžetu za banjsko i klimatsko lečenje i oporavak vojnih invalida.

„U cilju unapredenja oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Ministarstvo pruža kontinuiranu podršku radu boracko-invalidskih organizacija“, rečeno je Tanjugu na pitanje koliko je do sada urađeno za ljude koji su bili spremni da žrtvuju život za otadžbinu i koliko se radi na unapređenju njihovog položaja.

lz Ministarstva dodaju da se svake godine, pored ostalog, raspisuje javni poziv za finansiranje projekata iz republičkog bužeta, a upućen je organizacijama osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca.

Ministarstvo navodi i da su svim korisnicima boračko-invalidske zaštite izvršeni obračuni i isplate pripadajućih iznosa po osnovu prava priznatih po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.