Foto: Nova.rs, Regionalna lekarska komora Beograda, TANJUG/ JADRANKA ILIC

"Homoseksualnost je bila i ostala bolest. I naravno, može da se leči kao i svaka bolest", rekao je nedavno u jednoj televizijskoj emisiji doktor Borislav Antonijević. Izgleda da ga niko nije obavestio o tome da je Svetska zdravstvena organizacija njegove tvrdnje demantovala još pre 32 godine. Zbog ovog skandaloznog ispada nekog ko se predstavlja kao medicinski radnik, Nova.rs kontaktirala je Lekarsku komoru Srbije i pitala hoće li reagovati i da li će biti sankcija po dr Antonijevića. Stigle su reči osude i konstatacija da će LKS u narednom periodu postupiti u okviru svojih nadležnosti.

„Lekarska komora Srbije, u skladu sa Hipokratovom zakletvom, najoštrije osuđuje svaku rasnu, versku, polnu, nacionalnu, klasnu, političku i svaku drugu vrstu diskriminacije, kao i svaki vid ponašanja ako za cilj ima uznemiravanje, omalovažavanje ili vređanje pojedinaca ili određene grupe“, navedeno je u odgovoru LKS.

Borislav Antonijević

Zanimalo nas je šta konkretno znači „postupanje u okviru nadležnosti“, od komore to dodatno pojašnjenje nismo dobili, pa smo ga sami potražili u okviru njenog Statuta. Po svemu sudeći na delu bi trebalo da bud Etički odbor i Sud časti.

Šta može Komora?

Etički odbor razmatra etička pitanja koja se odnose na obavljanje lekarske profesije i daje mišljenje o radu članova Komore u skladu s etičkim kodeksom i pokreće disciplinske postupke, pred sudovima časti Komore. Ovo telo razmatra etička pitanja koja se odnose na obavljanje lekarske profesije i konačno daje mišljenje o radu članova Komore u skladu sa etičkim kodeksom i pokreće disciplinske postupke pred Sudovima časti Komore.

Nakon Etičkog odbora, slučaj dr Antonijevića mogao da se nađe upravo pred Sudom časti. Ovo telo, ako se utvrdi odgovornosti člana Komore izriče meru za disciplinsku povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Član Komore je povredi profesionalnu dužnost ili ugled člana Komore ako:

1. postupa u suprotnosti s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita i zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje u pružanju zdravstvene zaštite pacijentima;

2. povredi etički kodeks;

3. obavlja zdravstvenu delatnost nestručno, odnosno u suprotnosti sa savremenim dostignućima medicinske, stomatološke, odnosno farmaceutske nauke i prakse, ili ako načini stručnu grešku;

4. svojim ponašanjem prema pacijentima, drugim članovima komore ili trećim licima povredi ugled profesije;

5. u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;

6. ne ispunjava obaveze člana komore utvrđene zakonom, statutom i drugim opštim aktima komore;

Za povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore Sud časti može izreći jednu od sledećih disciplinskih mera:

1. javnu opomenu;

2. novčanu kaznu u visini do 20% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, u mesecu koji prethodi mesecu u kome se kazna izriče, po podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

3. privremenu zabranu samostalnog rada u obavljanju određenih poslova zdravstvene delatnosti;

4. privremenu zabranu samostalnog rada u obavljanju zdravstvene delatnosti.

Podsetnok za Lekarsku komoru i dr Antonijevića

Naime 17. maja 1990. godine homoseksualnost je uklonjena iz Međunarodne klasifikacije bolesti, odnosno skinuta sa liste mentalnih bolesti. Taj datum se sada obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Dr Antonijević bi svakako u svoj kalendar trebalo da ubeleži taj datum – da ga dobro upamti i da se više ne sramoti – sebe i svoju profesiju.

Ne smemo da zaboravimo ni to da je Hipokratovom zakletvom dr Antonijević obavezan da leči i da pruži pomoć baš svakom pacijentu. Da, dužan je da pomogne i osobama LGBT populacije, a priznaćete, oni se ne bi osećali baš najsigurnije kada bi dospeli u njegove ruke.

„Ne mogu da dozvolim da se ovde promovišu neprirodne stvari“, još jedna je od neprirodnih i sramotnih rečenica koju je izgovorio dr Antonijević, a na koje bi morala da reaguje i Lekarska komora.