Urušavanje puta Ivanjica – Arilje, kada je nabujala Moravica, bukvalno otkinula i sa sobom odvukla deo asfalta, otvorio je niz pitanja o tome kako je do toga došlo. Ekološka udruženja smatraju da je uzrok gradnja MHE Brusnik i pitaju se da li će građani biti ti koji će morati da platite štetu. Preliminarne procene kažu da će biti potrebno oko million evra za sanaciju.

“Ozbiljna hidrološka analiza pre početka izgradnje MHE Brusnik, a naročito kada se saobraćajnica pruža dolinom vodotoka, morala je da predvidi eroziono dejstvo vode koje će je ozbiljno ugrožavati. Kosine su nepravilno pravili i to je bukvalno bilo kao da je isečeno nožem. Voda je potkopavala i razvalila sve”, kaže Nataša Milivojević iz WWF Adria i Ekološkog udruženja Rzav za Nova.rs.

Prema njenim rečima, podizanjem praga akumulacije, kao i izgrađeni šipovi doprineli su da se smanji, ne samo poprečni profil rečnog korita, već i proticajna moć vode. Odnosno, hidraulički režim vodotoka, koji su nanešena stabla drveća, zaustavljali u koritu i izazvali vrloženje, lokalno istaložavanje nanosa i rušenje obale.

Foto: TANJUG/DRAGAN KARADAREVIC/bs

Izgradnja hidroelektrane počela je 2018. godine, a u javnosti se upravo ona označava kao uzrok neprohodnosti magistrale Arilje-Ivanjica.

Prema pisanju CINS-a, u slučaju MHE Brusnik, uslovi zaštite prirode dobijeni su 2012. godine s rokom važenje dve godine. Međutim, bez obzira što je rok važenja istekao, opština Arilje prvo 2015. godine izdaje lokacijske uslove, a godinu dana kasnije i građevinsku dozvolu kojom omogućava početak radova investitoru.

Organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, poslale su u maju ministarstvu građevine, zahtev da se investitoru oduzme građevinska dozvola, jer je, kako su naveli stečena nezakonito.

Kao i u brojnim drugim slučajevima, i u slučaju MHE “Brusnik” je za potrebe izgradnje posečen šumski pojas uz reku, koji nesumnjivo ima važnu ulogu u ublažavanju visokog vodostaja i sprečavanju poplava.

„Takođe, stvorila su se nova klizišta, a može se pretpostaviti da je izgradnja u neposrednoj blizini državnog puta Prvog reda, narušila njegovu statiku, zbog čega je došlo do dramatičnog uništavanja klizišta”, kaže Milivojević.

Iz “Puteva Srbije”, nismo dobili odgovore na pitanja kolika je procena štete na ovom magistralnom putu, ko će finansirati sanaciju, i da li će država od investitor tražiti da sanira put.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)