Grad Beograd se zadužio za 3 milijarde dinara kod Poštanske štedionice zbog nelikvidnosti javnih komunalnih preduzeća, koja poslednjih meseci imaju problem čak i sa isplatom zarada, rekao je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji gradski odbornik.