Foto: Shutterstock

Objavom u Službenom listu SR Jugoslavije, na današnji dan pre 20 godina stupio je na snagu Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, što je hrvatskoj nacionalnoj zajednici donelo formalno-pravnu jednakost s ostalim nacionalnim manjinama u području ostvarivanja i zaštite manjinskih prava. Zakon je usvojen nekoliko dana ranije, 21. februara na sednici Narodne skupštine SRJ, glasovima zastupnika Demokratske opozicije Srbije i Socijalističke narodne partije iz Crne Gore, a predložilo ga je savezno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na čijem je čelu bio Rasim Ljajić.

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov ocenio je u saopštenju za javnost da se, po svojoj važnosti i posledicama, ovaj događaj smatra jednom od prekretnica u savremenoj istoriji Hrvata u Srbiji.

Za vreme režima Slobodana Miloševića Hrvati su bili jedina nacionalna zajednica u Vojvodini koja je bila objektom etnički motivisanog nasilja, čiji su pripadnici bili organizovano proterivani i ubijani, a zbog počinjenih zločina je i Međunarodni sud u Hagu pravosnažno na deset godina osudio Vojislava Šešelja“, naveo je Žigmanov.

Dodao je da su tokom devedesetih godina 20. veka DSHV, poslenici u malobrojnim hrvatskim kulturnim udruženjima i Katolička crkva činili presudne korake u području zaštite i ostvarivanja interesa Hrvata u Vojvodini.

„Promenom vlasti 5. oktobra 2000. godine odnos novih, prodemokratskih vlasti u Srbiji, naspram Hrvata iz korena se promenio. Usvajanjem Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina za pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji otvorena je mogućnost ostvarivanja vlastitih prava u području obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe hrvatskog jezika i pisma“, ocenio je Žigmanov.

Precizirao je da je 2002. osnovano Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, školske 2002/03. u četiri osnovne škole na teritoriji Subotice počelo je obrazovanje na hrvatskom jeziku, 2002. Skupština Vojvodine osnovala je Novinsko-izdavačku ustanovu „Hrvatska riječ“, osnovana je redakcija na hrvatskom jeziku u okviru Radio-televizije Vojvodina, a učinjeni su prvi koraci na planu uvodjenja hrvatskog jezika u službenu upotrebu.

BONUS VIDEO: Svedočenja uplašenih građana Petrinje posle zemljotresa

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram