Foto:Screenshot/Youtube/Tv Hram

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Zoran Ranković ocenio je da je blagoslov Srpske pravoslavne crkve (SPC) neophodan za studiranje na tom fakultetu da bi se SPC "zaštitila od eventualnog uticaja države i Beogradskog univerziteta na identitet crkve".

„Naš fakultet ima presudni uticaj na razvoj bogoslovlja u SPC, dakle presudno utiče na njen verski identitet. Blagoslov je zato neophodan da zaštiti SPC od eventualnog uticaja koji bi država i Univerzitet preko Bogoslovskog fakulteta mogli da pokušaju da vrše na identitet crkve“, rekao je Ranković u intervjuu za današnje Večernje novosti.

On je istakao da aktuelni spor sa beogradskim Univerzitetom „najbolje pokazuje neophodnost blagoslova“, kao i da je blagoslov predviđen statutom Bogoslovskog fakulteta iz 2004. godine, kada se taj fakultet vratio u sastav Beogradskog univerziteta.

„Bogoslovski fakultet je autonoman da donese svoj statut, a zakonske mogućnosti da Univerzitet taj statut preispituje su ograničene na trenutak njegovog donošenja“, rekao je Ranković.

Dekan je rekao da je je statut Bogoslovskog fakulteta više puta potvrdio Odbor za statutarna pitanja Univerziteta u Beogradu, a poslednji put 2018. godine.

„Zašto je posle tri potvrde i pri istim činjenicama krajem 2019. godine on osporen, nikada nije obrazloženo. Očigledno je da razlozi leže u nekim interesima ili ubeđenjima, a ne u pravu i činjenicama“, naveo je Ranković.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:Facebook

Twitter

Instagram