Render: Bureau Cube Partners/Promo

Inicijativa "Bežanija ostaje, Kosa prkosi" ocenila je da bi Planska komisija Skupštine grada Beograda trebalo da odluči o predlogu promene plana detaljne regulacije u naselju Bežanijska kosa, a ne investitor, kompanija "Tempo Tauers" (Tempo Towers) - koji je saopštio da su usvojene 102 primedbe građana na taj projekat.

„Nacrtom plana na koje su i ovlašćeni predstavnici građana Bežanijske kose podneli obrazložene primedbe dokazuje se da je predviđenim Planom uzet u obzir isključivo interes investitora te da Komisija za planove ne bi smela na ovakav Nacrt da Skupštini Grada uputi pozitivno mišljenje a potom i na usvajanje“, navodi se u saopštenu te inicijative.

Istakli su da je više od 5.500 građana Bežanijske kose dosad potpisalo peticiju protiv „bilo kakve izgradnje“ na delu Bežanijske kose gde je planirana izgradnja višespratnica, odnosno na sportskim terenima, jedinom centru za odmor i trening centru.

„Primedbe se odnose na više segmenata: kapacitet objekata za gradnju, neprimerenost i nezakonitost visokih parametera i gustinu stanovanja u okviru urbanističke celine K2, na Studijsku analizu za izgradnju visokog objekta, na neodgovarajuće uslove za izradu Nacrta, saobraćajne tokove, priključenje novih objekata na kanalizaciju, zaštitu od požara i imovinsko-pravna pitanja“, piše u saopštenju.

Iz te inicijative su ocenili da je Bežanijska kosa odlično zamišljeno mirno naselje i da ga mala gustina naseljenosti čini izuzetno kvalitetnim za život građana.

„Izgradnjom objekata na osnovu predloženog Nacrta plana, drastično bi bio snižen kvalitet života u naselju Bežanijska kosa, čime bi i vrednost imovine građana u ovom delu grada bila znatno umanjena, a time i lokalni javni prihodi“, navodi se.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)