radijator
Radijator; Foto: Tennessee Witney / Alamy / Alamy / Profimedia

Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane predložilo je 13 preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije, među kojima je i predlog da se razmotri pomeranje početka i kraja grejne sezone, "saglasno kriznim uslovima".

Beogradske elektrane rade i radiće sve kako bi bile obezbeđene dovoljne količine energenata za proizvodnju toplotne energije za građane i privredu Beograda, istakao je u pisanoj izjavi direktor Beoelektrana Rade Basta.

On je dodao da su predlozi za štednju upućeni Gradu Beogradu na saglasnost.

Kada je reč o konkretnim merama, Beolelektrane su na spisak stavile da treba „razmotriti pomeranje početka i kraja grejne sezone saglasno kriznim uslovima“. Nisu navele kada bi konkretno trebalo da počne i završi se grejna sezona.

Smatraju i da treba obezbediti stabilno snabdevanje toplana energentima uključujući i mazut.

„Sa velikim potrošačima preispitati režim isporuke toplotne energije tako da bude prilagođen kriterijumu minimalne potrošnje energenata, a treba preispitati i uslove isporuke potrošnje tople vode domaćinstvima“, stoji u predlozima Beoelektrana.

Ukazali su da se uštede mogu ostvariti i povećanjem efikasnosti konverzije energenata u toplotu pojačanim održavanjem opreme kao i smanjenjem gubitaka toplotne energije i hemijski pripremljene vode pojačanim inspekcijskim nadzorom distributivne mreže.

Predlažu i uvođenje kvantitatavno – kvalitativne regulacije na izvorima i u podstanicama uz kontrolu protoka i temperature radnog medijuma, kao i korišćenje frekventno regulisanih pumpi na toplotnim izvorima i predajnim stanicama radi uštede električne energije.

„Ostvariti saradnju sa potrošačima radi informisanja o mogućostima smanjenja potrošnje i gubitaka toplotne energije, u samom preduzeću ograničiti potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila i isključiti dekorativnu i drugu nefunkcionalnu rasvetu, zameniti neefikasne svetiljke led svetiljkama gde je moguće, i obavezati zaposlene da isključuju osvetljenje, računare i štampače na kraju radnog vremena“, navode Beoelektrane na spisku predloga za štednju.

BONUS VIDEO Kako Beogradske elektrane krše zakon pri naplati grejanja?

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (6)