registar stvarnih vlasnika
Foto: Filip Krajinčanić/Nova.rs / Narodna banka Srbije

Na bankarskom tržištu Srbije na kraju 2019. godine poslovalo je ukupno 26 banaka, osam manje nego 2009. godine.

Izvor: Tanjug

Od 26 banaka u Srbiji, sedam je u vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih lica, uključujući i Republiku Srbiju, dok je 19 u većinskom vlasništvu stranih lica, odnosno sa većinskim stranim kapitalom, članice bankarskih grupa iz 13 različitih država.

Poslednja promena na bankarskom tržištu je prodaja 83 odsto državnih akcija Komercijalne banke za 387 miliona evra Novoj ljubljanskoj banci (NLB), koja će u posed Komercijalne banke verovatno ući, kako očekuju, u trećem ili četvrtom kvartalu ove godine.

U Narodnoj banci Srbije za Tanjug kažu da je proces ukrupnjavanja banaka u Srbiji rezultat globalnih procesa u okviru bankarskih grupacija.

Od banaka u vlasništvu Republike Srbije i domaćih privatnih lica, četiri su u vlasništvu Republike Srbije, među kojima su Srpska banka, Banka Poštanska štedionica, MTS banka (u vlasništvu „Telekoma Srbija“) i Komercijalna banka, dok ne dobije sve potrebne dozvole, a tri banke su u vlasništvu privatnih domaćih lica.

U NBS navode da se statusne promene u bankama koje posluju u Srbiji odvijaju po tržišnim principima, a da su promene vlasničke strukture u bankarskom sektoru u prethodnom periodu imale pozitivne posledice za građane i privredu, kao i na stabilnost bankarskog sistema.

Na pitanje kakav trend se može očekivati u budućnosti na bankarskom tržištu, u NBS navode da su promene vlasničkih struktura banaka koje posluju na teritoriji EU prouzrokovale promene vlasničkih struktura, odnosno konsolidaciju i na domaćem tržištu.

„Konkurentski odnosi između tržišnih učesnika dobijaju nove obrise usled sve veće upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima poslovanja. Banke teže da povećanje sopstvenog nivoa konkurentnosti zasnivaju na prilagođavanju zahtevima modernog poslovanja, a sve u skladu sa principima slobodnog tržišta“, kažu u NBS.