Podeli
Foto: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Svaki vlasnik radnje koji privremeno zatvori svoje objekte mora da vodi računa o fiskalnoj kasi. Ukoliko nastavi da radi od kuće, i kasa bi trebalo da "ide sa njim". Ali, ako prekid rada registruje u APR, onda mora da obavi i takozvanu - defiskalizaciju. 

U svakom slučaju, šta god da odluči, o tome mora da obavesti Poresku upravu, i to – elektronskim putem.

“Obveznici koji u skladu sa Odlukom Vlade Srbije, privremeno zatvaraju svoje maloprodajne objekte zbog uvedenog vanrednog stanja, ne bi trebalo da rade defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim ukoliko privremeni prekid obavljanja delatnosti registruju u Agenciji za privredne registre”, ističu u Poreskoj upravi.

Kako kažu, obveznik fiskalizacije koji je doneo odluku o privremenom prestanku obavljanja delatnosti zbog uvedenog vanrednog stanja o tome može elektronskim putem da obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa.

Privrednici bi, ukazuju poreznici, trebalo da, ukoliko je to moguće, na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat ili deo objekta u skladu sa navedenom odlukom ne radi.

“Ukoliko obveznik fiskalizacije, usled novonastale vanredne situacije, nastavi da obavlja rad od kuće, fiskalnu kasu može da premesti na mesto gde obavlja aktivnost odnosno delatnost, ali je neophodno da, pre otpočinjanja obavljanja delatnosti od kuće o tome elektronskim putem obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa”, porašnjava Poreska uprava.

Obaveštenja o privremenom prekidu rada i radu od kuće obveznici mogu slati elektronskom poštom nadležnoj filijali Poreske uprave u kojoj je sedište poreskog obveznika. Spisak elektronskih adresa za prijem obaveštenja, nalazi se na sajtu Poreske uprave.

“Napominjemo da u periodu prekida rada obveznici nisu u obavezi da kreiraju dnevne izveštaje”, ističu poreznici.