Zgrada JKP "Skloništa" / Foto: Google maps

Javno preduzeće Skloništa ponudilo je u zakup 155 javnih i blokovskih skloništa u 25 gradova i opština.

Javna i blokovska skloništa ponuđena su u 25 gradova i opština po početnim cenama od 59 do 513 dinara po kvadratnom metru bez PDV-a.

Skloništa su ponudila u zakup i 10 garažnih mesta u Novom Sadu i jedno u Novom Bečeju.

Ponude zainteresovanih za zakup javnih i blokovskih skloništa dostavljaju se do 16. marta.