Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Guvernarka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković osuđena je 13. 12. 2022. godine prvostepenom presudom Višeg suda za mobing, po tužbi zaposlenog radnika NBS Srđana Milovanovića, otkriva Nova.rs.

“Utvrđuje se da je (Milovanović, prim. aut) pretrpeo zlostavljanje na radu kod tužene Narodne banke Srbije, tako što je zakonski zastupnik tužene – guverner Jorgovanka Tabaković, u periodu od 3. januara 2019. godine do 9. juna 2020. godine, tužiocu na neposredan i posredan način protivzakonito pogoršala uslove rada, stvorila ponižavajuće i neprijateljsko okruženje, stavila tužioca u položaj potpune izolacije i time na direktan način dovela do povrede dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, kao i zdravlja tužioca, a sve kako bi navela zaposlenog da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos, što je tužena Narodna banka Srbije dužna da prizna i trpi”, navodi se u presudi Višeg suda u koju je portal Nova.rs imao uvid.

U presudi se navodi i da se usvaja Milovanovićev zahtev da se NBS zabrani dalje vršenje zlostavljanja. Takođe, za pretprljene duševne bolove usled povrede dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, NBS je, prema presudi, trebalo da našem sagovorniku isplati 150.000 dinara.

NBS se žalila na prvosepenu presudu, a u rešenju Apelacionog suda, u koji je “Nova” takođe imala uvid, navodi se da je žalba NBS osnovana.

Kako se navodi u rešenju, presuda kojom se traži utvrđenje da je Milovanović pretpeo zlostavljanje na radu ne sadrži konkretne radnje, „već je u istoj samo citirana odredba člana 30 Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu“.

***

BONUS VIDEO: Kako je krompir stigao na meni guvernera NBS?

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare