Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa Janom Kesom Martejnom, razgovarali su o reformi upravljanja ljudskim resursima sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem.

„Ministarstvo neprestano radi na aktivnostima koje imaju za cilj bolje upravljanje kadrovima u upravi, ali i stvaranje boljeg radnog ambijenta“, rekao je ministar Ružić.

On je istakao da se, iako je reforma sistema plata odložena, i dalje radi na pripremi akata koji su osnova za primenu novog sistema raspodele zarada.

„Zajedno sa Ministarstvom finansija razmatramo i analiziramo sve mogućnosti, efekte takvog sistema, kako bismo imali održiv i pravedan sistem“, rekao je Ružić i napomenuo da se posebna pažnja posvećuje uslovima u kojima rade ljudi u Upravi.

Oni, kaže, moraju da imaju „dostojanstvene uslove za rad i da budu motivisani kako bismo od njih i mogli da zahtevamo da budu još brži u pružanju usluga ka građanima“.