SBB logo
Foto:Promo

Radio televizija Srbije nedavno je optužila SBB kompaniju da ne poštuje zakone Srbije, time što navodno nezakonito emituje programe RTS-a na EON platformi, pozivajući se na nepravnosnažnu presudu Privrednog suda.

SBB je na ove tvrdnje odgovorio RTS-u sa čak dva saopštenja, ali su urednici Javnog servisa odlučili da ta saopštenja ne objavljuju i sakriju ih od javnosti, pokazujući da im osnovni profesionalni standardi “da se čuje druga strana” nisu važni.

Privredni apelacioni sud je ukinuo presudu na koju se pozivao RTS i predmet vratio na ponovno odlučivanje, jer u prvostepenom postupku nisu utvrđene sve okolnosti konkretnog slučaja koje su bile bitne za donošenje pravilne odluke, a među njima i priroda zakonske obaveze SBB-a da “bez naknade distribuira i emituje osnovne programe javnog medijskog servisa u zoni njihovog pokrivanja”.

Privredni apelacioni sud je našao da prvostepeni sud nije uzeo u obzir da je pravo svih građana da im programi javnog medijskog servisa budu dostupni, kao i da operatori imaju obavezu da distribuiraju bez naknade osnovne programe javnog servisa u zoni njihovog pokrivanja, što podrazumeva i obavezu RTS-a da takvu distribuciju omogući.

Ako bi RTS mogao da uslovljava svojom saglasnošću distribuciju svojih programa, proizilazi da bi SBB bio onemogućen da ispuni svoje zakonske obaveze, a time ne bi bila ispunjena suština – da svim građanima, bez diskriminacije, budu podjednako dostupni programi RTS-a kao javnog servisa. Obaveza distribucije osnovnih programa RTS-a od strane SBB kompanije zapravo je mera propisana u javnom interesu, odnosno interesu svih građana, pa njeno ispunjenje ne može zavisiti od volje RTS-a.

Kako je odluka na koju se u svojim neosnovanim napadima na SBB pozivao RTS praktično nepostojeća, pozivamo ih da objave informaciju da je Privredni apelacioni sud ukinuo odluku Privrednog suda i vratio predmet na ponovno odlučivanje, jer građani Srbije za novac koji daju RTS-u, imaju pravo na potpunu informaciju, koja im je prethodno bila uskraćena zbog odbijanja RTS-a da omoguće da se čuje i druga strana.

Ova odluka Apelacionog suda je dobar podsetnik za RTS da je njegova osnovna uloga da ostvaruje javni interes, u koji spada i informisanje naših građana u inostranstvu, kao i pripadnika srpskog naroda koji živi van teritorije Republike Srbije. Nažalost, upravo nerazumnim odlukama RTS-a i Telekoma, pravo da prate programe javnog servisa je uskraćeno za više od milion građana naše dijaspore. Nadamo se da je ova odluka suda korak u pravom smeru koji će pomoći RTS-u da počne da ostvaruje javni interes svih građana, bez diskriminacije, zbog čega je uostalom i osnovan.

Tagovi

Komentari

Svi komentari (7)