Foto: TANJUG/ZORAN ŽESTIĆ/bb

Tehničke rezerve srpske industrije osiguranja iznose više od 1,7 milijardi evra, rečeno je na panelu o osiguranju na Kopaonik biznis forumu.

Generalni direktor kompanije “Dunav osiguranje“ Mirko Petrović je rekao da su od 2005. godine, kada je Narodna banka preuzela nadzor nad industrijom osiguranja, tehničke rezerve porasle u evrima više od šest puta, a premije nešto više od dva puta.

U srpskom osiguranju limit za nematerijalnu štetu je milion evra, a za materijalnu 200.000 evra, precizirao je Petrović i dodao da se u našem nacrtu zakona predviđa povećanje limita za materijalnu stetu do 500.000 evra, a za nematerijalnu do 2,5 miliona evra.

Generalni direktor “Viner štediša” osiguranja Zoran Blagojević je rekao da osiguravajuće kompanije ne mogu sprečiti nastupanje rizika, ali da je funkcija osiguranja da uz finansijsku pomoć pomogne građanima da na što lakši način prevaziđu negativne efekte incidenata koji se dešavaju u životu.

Mirko Petrović, Dunav osiguranje / Foto: TANJUG/ZORAN ŽESTIĆ/bb

“Smisao životnog osiguranja je da se kroz dugoročno ulaganje obezbedi određeni kvalitet života u periodu kada više ne budemo dovoljno sposobni da kroz neki svoj redovan prihod obezbedimo taj nivo sredstava”, rekao je Blagojević.

Generalni direktor “Triglav osiguranja” Dragan Marković je govorio o osiguranju kada je reč o poljoprivredi.

Naveo je da Srbija ima 560.000 poljoprivrednih gazdinstava koji obrađuju 3,5 miliona hektara poljoprivrednih površina.

“Ono što je problem to je da se osigurava ukupno 12 odsto poljoprivrednih površina, tri odsto kroz poljoprivredne proizvođače i devet kroz preduzetnike i fizička lica”, dodao je on.