Starački dom, penzioneri, dom za stara lica
Foto: Shutterstock

Prijave za dobijanje penzionerskih kartica koje donose brojne pogodnosti i olakšice za kvalitetniji život u trećem dobu su počele, a prijave se podnose elektronskim putem na sajtu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ili na šaleterima ispostava i filijala.

„Pravo na pogodnosti po osnovu penzionerske kartice imaće oko 1,7 miliona korisnika i to svi penzioneri /starosni, invalidski i porodični/, kao i korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i telesno oštećenje, kao i korisnici posebnih naknada koji su po ranije važećim zakonima ostvarili pravo na naknade i nalaze se u isplatnoj bazi Fonda”, rekao je za Tanjug direktor Fonda PIO Relja Ognjenović.

On je pojasnio da je korisnicima omogućeno da se za Penzionerske kartice prijavljuju elektronski, sa kućnog računara, mobilnog telefona ili tableta, a ko nema mogućnosti ili mu je jednostavnije, može da dođe u bilo koju filijalu ili ispostavu Fonda PIO i zaposleni će ih prijaviti.

„Dovoljno je da korisnik ponese ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument i naš referent će ga odmah prijaviti. Postupak prijave je maksimalno pojednostavljen i traje do dva minuta.

PROČITAJTE JOŠ

Kada kartica bude izrađena obavestićemo korisnika da dođe i preuzme je, budući da je neoophodno lično preuzimanje. Korisnicima koji iz bilo kog razloga ne mogu lično da se prijave za kartice, predvideli smo mogućnost prijave preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika”, rekao je Ognjenović.

Prema njegovim rečima, činjenica da u pretežnom broju prijava nema papira, nema popunjavanja obrazaca, nema zavođenja, nema potpisivanja pri prijavi znači da će proces prijave trajati kraće.

„Pored toga, do kraja marta svi šalteri Fonda biće otvoreni do 18.00 časova za korisnike koji nemaju mogućnosti sami da se prijave. Mogu da dođe u bilo koju filijalu ili ispostavu Fonda PIO i naši zaposleni će ih prijaviti. Dovoljno je da ponesu ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument i naš referent će ih odmah prijaviti. Svaki korisnik koji koji ostvari pravo na penzionersku karticu, moćiće da ostvari popuste u trgovinskim lancima, lokalnim prodavnicama, salonima, restoranima i sl., praktično pri plaćanju roba i usluga kod pravnih lica s kojima Fond sklopi sporazum o saradnji.

„Na taj način korisnici će imati svakodnevne uštede i konkretne benifite. Fond će i na svom sajtu u rubrici za penzionerske kartice objaviti spisak davalaca pogodnosti, sa opisom samih pogodnosti i razvijamo kanale komunikacije sa korisnicima kako bi ih redovno obaveštavali s kim smo potpisali sporazum o saradnji i gde mogu ostvariti popuste pri plaćanju”, rekao je Ognjenović.

Za utrošenih 500 dinara, kako je naveo, korisniku penzionerske kartice Fond će dodeljivati jedan bod, a tokom meseca može ostvariti bodova najviše do visine iznosa prosečne penzije u Srbiji.

„Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik kartice će moći da ostvari dodatne pogodnosti, kao što su popust, poklon ili nešto drugo, kod davaoca pogodnosti. Fond će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima, a dodeljeni bodovi neće moći da se zamene za novac i ne mogu se preneti na druga lica. Od danas počinje prijava, sukcesivno će se izrađivati kartice i penzioneri će ih preuzimati. Paralelno sa ovim aktivnostima mi ćemo raditi na jačanju mreže privrednih subjekata s kojima ćemo ugovarati popuste za korisnika penzionerske kartice i dodatne pogodnosti u realizaciji bodova ostvarenih po osnovu potrošnje. Do kraja septembra sve će biti spremno, jer od 1. oktobra kreće upotreba kartica”, rekao je Ognjenović.

BONUS VIDEO 100 godina penzijskog sistema u Srbiji. Nove pogodnosti za penzionere