Prošle godine je znatno povećan izvoz drveta. Izvoz sirovog hrasta i četinara je bio dvostruko veći nego 2020. godine. Izvoz nameštaja od drveta povećan je za 20 odsto. Međutim, povećan izvoz balvana odrazio se i na domaću drvno-prerađivačku industriju, a slično je i u Evropskoj uniji. Najveći uvoznik drveta je Kina koja je i najveći izvoznik gotovih proizvoda od drveta.

Komentari

Vaš komentar