Foto:Vesna Lalić/Nova.rs

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je danas izveštaj agencije Mudis (Moody''s) o Srbiji kao još jednu potvrdu da sve međunarodne finansijske institucije prepoznaju otpornost i odlične srednjoročne izglede srpske ekonomije.

Pročitajte još:

Rejting agencija Mudis je u godišnjem izveštaju potvrdila ocenu kreditnog rejtinga na nivou Ba3 i zadržala pozitivne izglede za njegovo dalje povećanje.

„Izveštaj agencije Mudis je još jedna potvrda da je ekonomski odgovor Srbije na krizu izazvanu pandemijom bio adekvatan i da je paket ekonomskih mera koji smo doneli bio pravovremen, sveobuhvatan i dobro implementiran“, rekla je Tabaković povodom izveštaja te agencije.

Mudis u redovnom godišnjem izveštaju navodi da je ekonomija Srbije i u uslovima pandemije pokazala visok stepen otpornosti i da će upravo očuvano stabilno makroekonomsko okruženje podržati snažan privredni rast nakon globalnog usporavanja izazvanog virusom korona.

Jorgovanka Tabaković Foto:Dragan Mujan/Nova.rs

Napominje da je kreditni rejting Srbije podržan relativno velikim i diversifikovanim sektorom industrije koji se dokazao kao uspešan u privlačenju stranih direktnih investicija u prethodnim godinama. Takođe ocenjuje i da su izgledi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije za naredni period pozitivni, imajući u vidu snažne perspektive rasta u srednjem roku.

„Činjenica da agencija Mudis očekuje oporavak ekonomske aktivnosti u drugoj polovini godine, a zatim snažan rast BDP-a od 6,0 odsto sledeće godine, potvrđuje da sve međunarodne finansijske institucije prepoznaju otpornost i odlične srednjoročne izglede srpske ekonomije“, ističe guverner, prema saopštenju NBS .

U izveštaju agencija se posebno ističe da su niska i stabilna inflacija, kao i unapređenja okvira monetarne politike, u velikoj meri doprineli stabilizaciji makroekonomskog okruženja u prethodnim godinama. Dodatno, agencija ocenjuje da je očuvanje inflatornih pritisaka na niskom nivou podržano i postignutom i očuvanom relativnom stabilnošću deviznog kursa, kao i usidrenim inflacionim očekivanjima.

Mudis navodi i da je, zahvaljujući stečenom kredibilitetu centralne banke i stvorenom okruženju koje karakteriše niska i stabilna inflacija, kreiran prostor da NBS pravovremeno odgovori na pandemiju i obezbedi povoljne uslove finansiranja za preduzeća, kao i da osigura adekvatnu likvidnost bankarskog sektora.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Ističe i da je u prethodnih nekoliko godina značajno povećana uloga domaće valute u ekonomiji, i da je taj proces bio postepen i pažljivo odmeren. U tom smislu, navodi i da ostvarena stabilnost cena i uspešno sprovođenje režima deviznog kursa daju snažan podsticaj daljem procesu dinarizacije.

U izveštaju se ocenjuje da je bankarski sektor u krizu ušao relativno snažan, sa adekvatnim nivoima kapitala i likvidnosti. Takođe, navodi se značajno smanjenje nivoa problematičnih kredita sa oko 21 posto iz 2015. na oko 4,0 procenta ukupnih kredita u prvom kvartalu ove godine.

Agencija konstatuje da je rast BDP-a Srbije u prethodne dve godine bio snažan i da su značajne investicije, posebno u sektoru građevinarstva, bile jedan od glavnih faktora rasta, i ocenjuje da će naš ekonomski oporavak od posledica pandemije biti ubrzan, zahvaljujući sveobuhvatnom odgovoru monetarne i fiskalne politike.

U izveštaju se navodi da su vlasti u Srbiji donele i sprovele jedan od najvećih paketa u regionu koji je uključio brojne mere podrške domaćinstvima, kao i mere usmerene na očuvanje zaposlenosti kroz direktne transfere, subvencije zarada, moratorijum na otplate kredita, i uz smanjenje kamatnih stopa i podršku likvidnosti korporativnom sektoru.

Kao potvrdu ocene o većoj otpornosti srpske ekonomije, Mudis ističe i da je izvoz robe iz Srbije već pokazao znake oporavka od maja.

Agencija napominje i da je prethodnih godina deficit tekućeg računa bio u porastu zbog povećanog uvoza opreme za potrebe industrije, kao i da je praćen visokim prilivima stranih direktnih investicija, te da je prošle godine, petu godinu zaredom, bio u potpunosti pokriven stranim direktnim investicijama. Za ovu godinu projektuju smanjenje tekućeg deficita.

Ocenjuju i da je priliv SDI bio snažno diversifikovan po sektorima i regionima.

Na osnovu svega, Mudis zaključuje da bi kreditni rejting Srbije u narednom periodu mogao biti povećan ako, uz postojeće snažne izglede rasta u srednjem roku, država nastavi sa politikom smanjenja javnog duga.

„Nastavak politika koje vodimo i doslednost u sprovođenju mera koje za cilj imaju rast životnog standarda naših građana, sigurno će uticati i na odluke rejting agencija u budućnosti. Sa daljim popravljanjem naših makroekonomskih pokazatelja, i kreditni rejting Srbije će nastaviti da se povećava u narednim godinama“, ističe guverner Jorgovanka Tabaković.