Foto: Nenad Lazić/Nova.rs

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunima Zakona o budžetu za 2021. godinu, kojim ukupni prihodi i primanja iznose 1.356,2 milijarde dinara, što je za 19,9 milijardi dinara više u odnosu na iznos prihoda planiran inicijalnim budžetom za ovu godinu, navedno je u saopštenju. Takođe, navedeno je i da će turističkim vodičima i turističkim pratiocima biti dodeljena pomoć u iznosu od dve minimalne zarade (za svaki mesec u visini od 30.900 dinara po svakom turističkom vodiču i turističkom pratiocu) i da će biti isplaćene u julu i avgustu, kao i da će pomoć u istom iznosu od dve minimalne zarade dobiti i zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu.

Rebalans budžeta usmeren je na ublažavanje posledica izazvanih epidemijom virusa Covid – 19 i na značajno uvećanje kapitalnih investicija, posebno u izgradnji zdravstvene infrastrukture.

Za kapitalne investicije u 2021. godini izdvojeno je 362,1 milijardi dinara, dok je na nivou opšte države ta brojka oko 430 milijardi dinara. Rebalansom su prihodi budžeta povećani pod uticajem boljih kretanja u pojedinim segmentima ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu, kao i zbog očekivanih efakata primene dodatnog paketa mera. Projekcija rasta BDP-a za ovu godinu zadržana je na nivou od 6 odsto, navodi se u saopštenju.

Takođe, dodaje se da su predviđeni ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.768,4 milijardi dinara.

Vlada Srbije usvojila je izmenu Uredbe kojom se turističkim vodičima i turističkim pratiocima dodeljuje pomoć u iznosu od dve minimalne zarade (za svaki mesec u visini od 30.900 dinara po svakom turističkom vodiču i turističkom pratiocu) uplatom na dinarski tekući račun kod poslovnih banaka. Te dve minimalne zarade biće isplaćene u julu i avgustu.

Pomoć u istom iznosu od dve minimalne zarade dobiće i zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu. Sredstva se dodeljuju po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekat isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

„Uzimajući u obzir da su građani koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u kulturi najranjivija kategorija u uslovima pandemije Covid – 19, Vlada Srbije dodelila je bespovratnu pomoć u iznosu većem od 230 miliona dinara, za više od 3.100 samostalnih umetnika. Samostalni umetnici čiji status je utvrđen od strane reprezentativnog udruženja u kulturi dobiće pomoć u visini od dve minimalne zarade, koje će biti isplaćene u julu i avgustu“, navodi se u saopštenju.

Pomoć u iznosu od 60 evra u dinarskoj protivvrednosti biće isplaćena svim državljanima Republike Srbije koji se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na današnji dan.

Nacionalna služba za zapošljavanje, pre početka isplate, sačiniće izvod iz službene evidencije lica koja imaju pravo na pomoć i dostaviti ga “Banci Poštanska štedionica” a.d. Beograd. Isplata novčane pomoći vršiće se bez prijave lica, počev od 1. juna ove godine. Novac će biti uplaćen na posebne namenske račune.

Na sednici je dodaje se, doneta odluka o obrazovanju Saveta za podsticanje razvoja digitalne ekonomije, inovacija, visoko-tehnološkog preduzetništva i digitalizacije u poslovanju privrednih subjekata. Rad Saveta biće usmeren na sistemsko podizanje obima izvoza u oblasti digitalne ekonomije, visoko-tehnoloških proizvoda i usluga i inovacionog preduzetništva, povećanje
obima stručnog kadra, poboljšanje infrastrukture za poslovanje, unapređenje primene visokih tehnologija i povećanje ukupne zaposlenosti razvojem inovacionog preduzetništva.

Vlada Srbije obrazovala je Radnu grupu za praćenje digitalizacije i publikovanje novog fototipskog izdanja „Miroslavljevog jevanđelja“, stare i retke knjige od izuzetnog značaja. Radna grupa sagledaće sve okolnosti vezane za proces digitalizacije najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa koji je upisan u Uneskov registar kulturne dokumentacione baštine „Pamćenje sveta“.