Podeli
Foto: Shutterstock

Računajući da bi finansijski položaj građana mogao da se pogrša, NBS je kroz izmenu podzakonskih akata, znatno olakšala uslove za refinansiranje zajmova - gotovinskih, potrošačkih i auto-kredita.

Svi građani koji su se zadužili pre nego što je 18. marta stupio na snagu propis Narodne banke Srbije o moratorijumu na kredite, mogu od svoje banke da traže refinansiranje svog keš, auto ili potrošačkog kredita, uz produžetak roka otplate za najviše dve godine. Novi, refinansirajući kredit će moći da dobiju čak i kada im rata prelazi 60 odsto plate, što po važećim propisima nije dozvoljeno.

Kada je u decembru 2018. godine NBS počela da ograničava maksimalne rokove otplate za gotovinske i potrošačke kredite, isticano je da je to reakcija na “sve učestaliju pojavu nenamenskog neobezbeđenog kreditiranja stanovništva po neopravdano dugim rokovima”.

Tako su, počev od 2019, maksimalni rokovi otplate spuštani na osam, pa sedam (u ovoj godini) i šest u idućoj 2021. Jedino za auto-kredite i dalje važi rok otplate od osam godina.

registar stvarnih vlasnika
Foto: Filip Krajinčanić/Nova.rs / Narodna banka Srbije

Istovremeno, građanima je visina mesečne rate, za sve kredite zbirno, bila “zakucana” na 60 odsto. Sve ovo je na snazi i danas.

Razlog za ova ograničenja bio je, kako je sama NBS isticala – rizik zbog nekontrolisanog odobravanja gotovinskih kredita stanovništvu, koji “nisu u skladu sa rizičnošću ove vrste proizvoda i kreditnom sposobnošću svakog pojedinačnog dužnika”.

Danas je, na žalost, epidemiija koronavirusa promenila “pravila igre”.

Nove odluke omogućavaju građanima dodatne dve godine otplate, kao i opterećenje plate veće od 60 odsto, ali samo u slučaju refinansiranja starog kredita, uzetog pre 18. marta.

Naime, prema važećim propisima, građani koji imaju platu 50.000 dinara, mogu da imaju kredite čije sve rate zbirno mesečno ne prelaze 60 odsto, tačnije – 30.000 dinara.

Sada, kod ovih refinansirajućih zajmova, rata će smeti da bude i veća od 60 odsto – u našem primeru i veća od 30.000 dinara.

Na konkretnom primeru kredita od 800.000, uzetog na rok od sedam godina, tj. 84 meseca, uz kamatnu stopu od osam odsto godišnje, to bi izgledalo ovako: rata po starom iznosi 12.469 dinara, a po novom, kada bi se rok sa 84 produžio na 108 meseci, odnosno na devet godina, rata bi uz ostale nepromenjene uslove iznosila 10.415 dinara.

Iako je rata za 2.054 dinara manja, što je lakše mesečno opterećenje, na ime celog kredita ovaj dužnik će platiti veću kamatu – na kraći rok banci će na ime pozajmljenih 800.000 dinara vratiti ukupno 1.047.394 dinara, dok će u slučaju produžetka roka otplate za dve godine, uprkos manjoj rati, banci vratiti ukupno  1.124.817 dinara. To je tačno 77.423 dinara više, odnosno oko 650 evra više.

NBS: Olakšanje za one koji su ostali bez posla ili sa smanjenim prihodom

“Usvajanje navedenih odluka treba da doprinese olakšavanju uslova otplate kredita građanima koji su se suočili ili će se tek suočiti sa smanjenjem prihoda ili gubitkom posla, kao i svim građanima koji, iako nisu u finansijskim poteškoćama, žele da svoje neotplaćene obaveze prema banci izmire u nešto dužem vremenskom periodu od inicijalno predviđenog.

Navedene olakšice se mogu ponuditi dužnicima i u slučaju da je nakon refinansiranja, odnosno promene datuma dospeća poslednje rate pod uslovima predviđenim novim propisima, kreditno opterećenje dužnikovih prihoda (stepen kreditne zaduženosti) veće od 60 odsto”, ističu u NBS.

“Na ovaj način se, kako navode u NBS,  umanjuju rizici od rasta stope problematičnih kredita u ovom segmentu kreditiranja u periodu nakon isteka moratorijuma, doprinosi se ublažavanju posledica krize u ovoj i narednoj godini i stvaraju se uslovi za kreiranje dodatne potrošnje fizičkih lica”, navode u NBS.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar