Foto:shutterstock

Predviđanje tražnje i upravljanje životnim ciklusima i frekvencijom prodaje su kompleksne aktivnosti i za manje kompanije, a naročito za sisteme koji rade sa velikim brojem artikala. Da bi stale na crtu izazovima u lancu snabdevanja i unapredile proces donošenja strateških odluka, organizacije u najrazličitijim segmentima - od proizvodnje preko distribucije pa do maloprodaje - oslanjaju se na digitalne tehnologije. Ovaj trend dodatno je ubrzala kovid pandemija, kao i globalna društveno-ekonomska kriza.

Kada je reč o optimizaciji lanca snabdevanja, jedan od ključnih izazova su manjak vidljivosti i manuelni procesi koji ne samo da oduzimaju dragoceno vreme, već i stvaraju mogućnost grešaka prilikom obrade podataka. Primena inovativnih softverskih rešenja, zasnovanih na inteligentnim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija (AI) i mašinsko učenje (ML) otvara prilike za automatizaciju procesa u lancu snabdevanja, a time i brojne prednosti: efikasnije planiranje, bolju kontrolu nad zahilama i optimizaciju novčanog toka. Jedno od takvih rešenja je BE-TERNA AI platforma za predviđanje prodaje i optimizaciju zaliha.

Otključajte moć poslovnih podataka uz veštačku inteligenciju

“Primaran cilj BE-terna rešenja jeste da pomogne kompanijama da automatizuju procese u lancu snabdevanja kroz uvođenje veštačke inteligencije kako se kompleksne odluke ne bi donosile na osnovu osećaja ili nakon dugotrajnih ručnih obrada podataka, već na temelju automatizovanih predloga različitih algoritama. Ovi algoritmi uzimaju u obzir velike količine podataka – kako internih, tako i eksternih,” objašnjava Milan Listeš, Customer Landing Manager kompanije BE-terna.

Foto:promo

Prema njegovim rečima, prednosti automatizacije mogu da iskuse sve kompanije kojima se zalihe ili naručivanje robe nalaze u centru poslovanja. Kao odgovor na njihove potrebe, BE-terna rešenje donosi napredne mogućnosti predviđanja tražnje za do 97% artikala, kao i proaktivno praćenje tražnje po svakom artiklu, čime se podstiče adekvatna reakcija. Uz konstantno unapređivanje nivoa sigunosnih zaliha i praćenje tržišnih potreba, platforma omogućava da se nestašica zaliha svede na minimum. Pored toga, rešenje pomaže kompanijama da promene strukturu zaliha tako da se više ne gomilaju.

“Generalno, način na koji pozicioniramo rešenje na tržištu je kroz cost-benefit analizu. Razlog je taj što postoje vrlo merljivi rezultati koji su posledica korišćenja našeg rešenja, a tu se u prvom redu radi o redukciji nivoa zaliha, kao i stock-out situacija koje direktno vode smanjenju propuštene prodaje, a samim tim i boljoj strukturi lagera koja je vidljiva kroz brži koeficijent obrta zaliha,” ističe Listeš.

Bez velikih ulaganja u hardver u cloud model isporuke

Sve više kompanija odlučuje se za cloud model isporuke softverskih rešenja, a naročito kada je reč o projektima iz domena veštačke inteligencije. Ovaj model isporuke prihvatila je i kompanija BE-terna u razvoju svog rešenja, koje je od skoro dostupno na Mainstream Marketplace-u,lokalizovanom ekosistemu poslovnih aplikcija na cloud-u. Za korisnike, naročito kad su manje organizacije u pitanju, cloud implementacija eliminiše finansijske barijere u primeni rešenja, ali i donosi brojne druge benefite.

“Iz naše perspektive, prednosti su vidljive na mnogim poljima, a posebno za manje korisnike koji možda nemaju postojeću infrastrukturu, pa bi im marginalni trošak instalacije novog sistema bio znatno velik. Za manje kompanije, cloud je uveliko ubrzao put od ideje do realizacije. Kada govorimo o realizaciji, zaista mislimo na to da krajnji korisnik dođe ujutru na posao i koristi rezultate noćne obrade podataka velikog broja algoritama koji nam daju predlog koliko robe treba poručiti,” zaključuje Listeš.

Za više informacija o tome kako BE-terna AI platforma u oblaku može da vam pomogne da optimizujete lanac snabdevanja i napravite novi korak ka digitalizaciji uz cloud adopciju, zakažite besplatnu konsultaciju.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar