Menjačnica Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Za prvih mesec dana od stupanja na snagu novog propisa Narodne banke Srbije privremeno su zatvorene 144 menjačnice. Najveći broj menjača koji nisu poštovali Odluku o dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja menjačkog poslovanja bilo je u Beogradu i Novom Sadu, ali i u Subotici, Velikoj Plani, Pančevu, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Užicu, Nišu i Vranju.

Kako za Euronews Srbija kažu u Narodnoj banci, u postupku kontrole menjačkog poslovanja utvrđene su različite povrede propisa, a dešavalo se da ovlašćeni menjač nema jedinstvenu kursnu listu na svim menjačkim mestima, da nema istaknutu listu provizija, kao i da je popisom blagajne utvrđen višak odnosno manjak gotovine i efektive.

Među propustima zbog kojih su menjačnice zatvarane na po 30 dana je bilo i situacija da je menjačke poslove obavljala osoba koja nije posedovala sertifikat za taj posao, da ovlašćeni menjač nema istaknuta važna obaveštenja za građane, da transakcije obavlja van radnog vremena, da na menjačkom mestu ne poseduju svu propisanu dokumentaciju, ali i da u potvrdama o kupoprodaji efektive nisu uneti propisani podaci.

Nekima zatvoreno više menjačnica zbog propusta u jednoj

Ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova u Strbiji ima 2.171 ovlašćeni menjač, a oni te poslove obavljaju na 3.086 menjačkih mesta. U NBS kažu da je nekima zatvoreno i više menjačnih mesta zbog propusta u jednoj menjačnici.

„Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja propisano je da će se privremeno oduzeti ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima ako ovlašćeni menjač na bilo kom menjačkom mestu ne ispunjava uslove odnosno postupa suprotno propisima. Kontrolom su bili obuhvaćeni i menjači koji menjačke poslove obavljaju na više menjačkih mesta“, kažu u Narodnoj banci za Euronews Srbija.

U centralnoj banci navode da kontinuirano obavljaju kontrolu zakonitosti i pravilnosti obavljanja menjačkih poslova u cilju zaštite građana i očuvanja finansijske stabilnosti Srbije i napominju da će kod menjača kojima je bilo privremeno oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova NBS proveravati zakonitost obavljanja menjačkih poslova i nakon isteka perioda na koji mu je privremeno oduzeto ovlašćenje.

PROČITAJTE JOŠ

„Odlukom je propisano da ukoliko Narodna banka Srbije ponovo utvrdi nepravilnosti u poslovanju ovlašćenog menjača, donosi rešenje o trajnom oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima tog ovlašćenog menjača“, ističu u NBS.

Smanjuje se broj nepravilnosti

Podsetimo, Narodna banka Srbije započela je u martu kontrolu menjačnica u Srbiji na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u menjačnicama nije u skladu sa rasponom predviđenim odlukama NBS. Posle toga, izmenom propisa, NBS je pooštrila uslove za obavljanje menjačkih poslova. Ukinula je menjačima neograničenu proviziju na prodajni kurs evra i ostalog stranog novca, tako da menjačnice  na prodajni kurs evra sada mogu da zaračunavaju najviše jedan procenat provizije. To obaveštenje menjač mora da istakne na vidnom mestu, na način na koji je istaknuta i kursna lista.

„U kontrolama koje su sprovedene u aprilu uočeno je da se smanjuje broj utvrđenih nepravilnosti, kao i da nisu utvrđene nepravilnosti koje se odnose na formiranje i primene kursa dinara naročito prema evru, kao i u pogledu utvrđivanja i primene provizije do najvišeg dozvoljenog procenta provizije od jedan odsto, što govori u prilog tome da su kontrolne aktivnosti dale pozitivan rezultat“, kažu za Euronews Srbija u NBS.

BONUS VIDEO: Katanac: Kako menjačnice koriste krizu ali i mušterije

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)