Foto: N1

Narodna banka Srbije saopštila je danas da očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga.

Analizirajući rast profitabilnosti bankarskog sektora u Srbiji u odnosu na isti period prethodne godine, utvrđeno je da je na nivou bankarskog sektora dšlo do povećanja prihoda po osnovu naknada i provizija, pre svega u vezi sa pružanjem platnih usluga.

„Podsećamo da je Zakonom o platnim uslugama predviđeno da pružalac platnih usluga ima obavezu da na jasan, razumljiv i transparentan način informiše korisnike platnih usluga o naknadama koje im naplaćuje za pružene usluge. Uprkos tome što je način privlačenja, odnosno zadržavanja klijenata u domenu poslovne politike banke, sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti, koristimo priliku da ukažemo da ponekad naizgled kratkoročna dobit, može da se odrazi negativno na poslovanje banke kroz dugoročno smanjenje baze klijenata banaka“, navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije će, kako se navodi u saopštenju, kao i do sada, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, donositi propise i kontrolisati bonitet i zakonitost poslovanja banaka i drugih pružalaca platnih usluga.

„S tim u vezi, Narodna banka Srbije će nadzirati da li se banke pridržavaju, između ostalog, odredaba ugovora zaključenih s klijentima, kao i da li posluju u skladu sa postojećim propisima, poslovnom politikom, internim pravilima i procedurama koje moraju biti u skladu sa imperativnim propisima. U tom smislu, kao institucija nadležna za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, Narodna banka Srbije neće dozvoliti da se na bilo koji način naruši postignuta finansijska stabilnost i ugrozi sistem štednje u našoj zemlji“, navodi se u saopštenju i dodaje:

„Svesna značaja ovog pitanja za građane Narodna banka Srbije od marta 2019. godine objavljuje pregled naknada pružalaca platnih usluga za navedene usluge na svojoj internet prezentaciji, pomoću kojeg se može uporediti kolika je visina naknada za najčešće korišćene usluge povezane s platnim računom kod različitih pružalaca.“

Narodna banka Srbije određenim regulatornim aktivnostima nastoji da poveća mobilnost klijenata, kako bi klijenti mogli da vrlo lako pređu u drugu banku, navodi se u saopštenju.

„Naime, korisnici mogu veoma jednostavno da promene banku, odlaskom u novu banku od koje mogu da zahtevaju uslugu promene platnog računa, kao i uslugu refinansiranja svih obaveza u prethodnoj banci. Nova banka u kojoj otvaraju račun dužna je da preduzme sve aktivnosti koje su potrebne da se zatvori račun i sve obaveze u staroj banci. I u narednom periodu Narodna banka Srbije će, u skladu sa nadležnostima, nastaviti da pojednostavljuje promenu banke, odnosno da podstiče i promoviše mobilnost klijenata“, poručuju iz NBS-a.

BONUS VIDEO – Svetlana Popović i Mihailo Gajić: Hoće li nas skuplji krediti spasiti inflacije?

Pratite nas i na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter
Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare