Foto: Tanjug / Zoran Žestić

Šef Kancelarije MMF-a u Srbiji Sebastijan Sosa izjavio je da bi, nakon dostizanja fiskalne stabilnosti, u Srbiji trebalo primeniti novi set fiskalnih pravila i mera za brži i inkluzivniji rast.

Šef Kancelarije MMF-a u Srbiji Sebastijan Sosa izjavio je da bi, nakon dostizanja fiskalne stabilnosti, u Srbiji trebalo primeniti novi set fiskalnih pravila i mera za brži i inkluzivniji rast.

Sosa je na Kopaonik biznis forumu ukazao da postoji prostor u budžetu za dodatno smanjenje poreza na zarade, ali i drugih poreza u oblasti radnog prava.

Poručio je i da treba uvesti mere za podsticaje i dalje smanjivati parafiskalne namete.

„Kada pogledamo fiskalne politike prethodnih godina koje su sprovođene kako bi se povratila fiskalna stabilnost i prevazišle neravnoteže, možemo reći da je tu ostvaren uspeh. Sada rast treba da bude brži i inkluzivniji i fiskalna politika to može da podrži na makro i mikro nivou“, rekao je šef Kancelarije MMF-a u Srbiji.

Sosa ističe da to podrzumeva uvođenje novog seta fiskalnih pravila i donošenje mera koje bi mogle da stupe na snagu već naredne godine.

Navodi da se fiskalna politika mora posmatrati i sa strane prihoda i rashoda i da zato treba obezbediti podsticaje za povećanje ljudskog kapitala, ali i za inovacije i visoku produktivnost.

„Mere za prihode zahtevaju poreske politike koje moraju da budu ojačane, ali i politike koje se tiču unapređenja rada poreske administracije“, rekao je Sosa.

Smatra i da je neophodno unaprediti amortizaciju na investicije, zatim poreske podsticaje za investicije uopšte, kao i podsticaje za poslove više vrednosti.

„Treba dalje smanjivati parafiskalne namete jer bi to povećalo privatni sektor. Imamo tu i mere koje se tiču same poreske administracije, gde postoje dva kanala: da se unapredi efikasnost naplate poreza, zatim da se nastavi rad na unapređenju procesa revizije, pojednostavljivanje procedure za plaćanje poreza“, kazao je on.

Sosa ukazuje da taj sistem treba da bude još sigurniji, predvidiviji i lakši za korišćenje.