Uprkos programu koji poslodavci koriste kada je reč o unosu službenog puta, često se dešava da se nađu pred dilemom kako obračunati troškove nekog puta u određenoj situaciji.

Komentari

Vaš komentar