Foto: N1

U skladu sa situacijom, fond od 16,5 miliona dinara biće dostupan za 21 opštinu kada one procene da su spremne da ga koriste, saopštio program "Reforma poreza na imovinu".

Program kofinansiranja 21 opštine u Srbiji za projekte koji se tiču uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu se nastavlja, ali prilagođen trenutnim okolnostima, epidemiološkom situacijom i proglašenjem vanrednog stanja, saopštio je švajcarski program „Reforma poreza na imovinu“.

Fond od 16,5 miliona dinara namenjen za projekte koje lokalne samouprave u dogovoru sa građanima predlože dostupan je opštinama čim one same kažu da su spremne i da ga koriste.

„Znamo da su prioriteti sada drugačiji za sve nas. Naš predlog za opštine sa kojima radimo je da građane u ovakvoj situaciji uključe u proces donošenja opštinskih odluka drugačije nego što su zamislili, elektronskim putem, preko društvenih mreža, internet stranice opštine, ili  direktnom telefonskom vezom..Mi ćemo podržati i pružiti pomoć opštinama da pronađu najbolji mogući način u ovoj situaciji“, kaže dr. Branislav Milić, stručnjak na programu švajcarske vlade „Reforma poreza na imovinu“, koja ovaj program kofinansiranja opština i sprovodi.

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram