inspekcije
Foto:Profimedia.rs

Veterinarska, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija su tokom 2019. godine obavile više od sto hiljada redovnih i vanrednih kontrola, i sa tržišta su povukle hranu koja nije bezbedna za potrošače.

„Hrana je povlačena zbog nedostataka u sledljivosti proizvoda, isteka roka trajanja, nepropisnog deklarisanja, neispunjavanja uslova za proizvodnju ili drugih neusaglašenosti sa propisima“, rekli su u Ministarstvu poljoprivrede za časopis Biznis&Finansije.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u čijoj nadležnosti su te tri inspekcije, potrošači u Srbiji se najviše žale na miris, boju i ukus, zatim na istek rokova trajanja u prodaji ili nedostatak deklaracije na izloženoj hrani.

U tom ministarstvu tvrde da se podjednako revnosno kontrolišu namirnice uvoznog i domaćeg porekla, pijace i sve vrste prehrambenih prodavnica.

kontrola kvaliteta hrane
Inspekcije redovno i na pijacama / Foto:Profimedia.rs

Tržišna inspekcija navodi da protekle godine u većim gradovima nisu imali nijednu prijavu vezanu za prodaju robe na zelenim pijacama, ali su dobili manji broj prijava koje su se odnosile na prodaju u  hipermarketima.

U slučaju hipermarketa, potrošači su se najviše žalili da cena koja je istaknuta na robi, nije ista i na kasi.

Tržišna inspekcija je prošle godine kontrolisala i promet kafe na pijacama i u hipermarketima.

Oko 100 inspektora je obavilo više od 670 kontrola prometa kafe i zbog utvrdjenih nepravilnosti doneto je 40 rešenja da se one otklone ili roba stavi van prometa.

Inspektori su podneli 34 zahteva sudu za pokretanje prekršajnog postupka, stavljeno je 32 kilograma kafe van prometa i oduzeto je 26 kilograma kafe od četiri neregistrovana fizička lica.