Foto:Shutterstock

Akcionari Dunav osiguranja su odlučili da se iz prošlogodišnje dobiti od tri milijarde dinara na ime dividende raspodeli 1,03 milijarde dinara odnosno 117,42 dinara po akciji, što je oko 30 odsto niže u odnosu na prošlu godinu, objavila je brokerska kuća Momentum.

Kao dan dividende je utvrđen 17. april. Na poslednjoj ceni od 3.286 dinara, hartija nosi dividendni prinos od 3,57 odsto.

Dunav osiguranje je prošle godine skoro duplirao neto dobit, dok je bruto premija osiguranja i saosiguranja uvećana 3,1 odsto na 28,4 milijarde dinara.