Na prvom tenderu za projekat EXPO 2027, za stambeni kompleks u blizini budućeg Nacionalnog stadiona, dodeljen je ugovor, vredan oko četiri miliona evra.

Iako procenjena vrednost javne nabavke u samom oglasu nije objavljena prvobitno, iz ugovora o dodeli se sada može videti da je procenjena vrednost 468,9 miliona dinara bez PDV-a, prenosi Nova ekonomija.

Grupa ponuđača koju čine BBD Engineering, ZAP, SPB biro, TECHNOSECTOR, CMD CONS Engineering, Novius, Konsalp i Beo potez, izradiće tehničku dokumentaciju, kataloge, 3D modele i projekte opremanja stambenog kompleksa u Surčinu, koji će se protezati na više parcela, ukupne površine preko devet hektara.

Na tom mestu, kako je ranije objavljeno, planira se izgradnja stambenih zgrada sa podrumom, podzemnim garažama, prizemljem, visine (do) sedam spratova.

PROČITAJTE JOŠ

Ukupna planirana građevinska površina je oko 160.000 kvadratnih metara.

U delu prizemlja planirani su poslovni prostori, a u okviru stambenog kompleksa oko 1.500 stanova.

Kompanija TECHNOSECTOR je dobijala ranije tendere koji se tiču usluga kontrolisanja, održavanja i popravke protivpožarnih instalacija i uređaja, ali i za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta multifunkcinlnog EXPO centra u Nišu.

Technosector iz Kragujevca će za potrebe EXPO izložbe raditi na izradi mašinskih i projekata telekomunikacija i signalnih instalacija za koje je potrebna licenca sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kompanija Novius iz Beograda, dobijala je poslove putem tendera, uglavnom za Javno preduzeće Putevi Srbije, za poslove koji se tiču bezbednosti saobraćaja.

Norvius će sada za izraditi projekte saobraćajnica, saobraćaja i saobraćajne signalizacije, projekte spoljnog uređenja i projekte pejzažnog uređenja sa ozelenjavanjem za potrebe ovog stambenog kompleksa za EXPO 2027.

Firma Beo potez takođe je dobijala poslove uglavnom za stručne nadzor eizvođenja radova i izrade projektno twhničkih dokumentacija. Beo potez će za EXPO izrađivati elaborat zaštite od požara i glavni projekat zaštite od požara.

Konsalp iz Beograda će izrađivati za EXPO projekat zaštite temeljne jame i projekat kontrukcije.

CMD Cons Engineering iz Beograda će izraditi projekte elektroenergetskih instalacija, telekomunikacionih i signalnih instalacija za koje nije potrebna licenca MUP-a i projekte hidrotehničkih instalacija.

BBD Engineering će takođe za EXPO izgraditi projekte arhitekture, kataloga i 3D modela, ali i projekte opremanja stanova, elaborata energetske efikasnosti i ostale poslove u vezi sa realizacijomprojektnog zadatka,a čija izrada nije poverena pojedinim članovima grupe ponuđača.

SPB brio iz Beogarada uradiće projekat liftova.

Stambeni kompleks za čije planiranje će ponute firme biti angažovane, bi trebalo da se izgradi za potrebe održavanja specijalne Međunarodne izložbe „EXPO 2027„, a javna nabavka je objavljena na Portalu u okviru posebne sekcije za EXPO koja je počela sa radom.

BONUS VIDEO Surčin – radovi na izgradnji Nacionalnog stadiona

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare