Foto: Shutterstock

Onaj ko je iskoristio ponudu da ne plaća struju i komunalije tokom vanrednog stanja, neka se pripremi za 30. jun. Tada ističe rok za izmirenje obaveza prema EPS i beogradskom "Infostanu".

Tokom trajanja vanrednog stanja važili su različiti programi odlaganja naplate obaveza, pa su tako starijima od 65 godina omogućene različite povlastice kada je reč o roku za izmirenje računa za struju i komunalije. Sada kada je vanredno stanje ukinuto, računi stižu na naplatu.

Računi za struju

Kako je za Nova.rs danas potvrđeno u Elektroprivredi Srbije (EPS), i dalje važi ponuda da će svi građani Srbije imati mogućnost da račune za struju za mart, april i maj plate sa pet odsto popusta i bez obračunavanja kamate, ako uplatu izvrše najkasnije do 30. juna. Pravo na popust, kako nam je takođe rečeno, ostvariće samo oni koji, osim za potrošnju struje tokom vanrednog stanja, nemaju drugih dugovanja prema EPS.

Nova.rs je od EPS-a tražila potvrdu uslova pod kojim mogu da se izmire računi napravljeni tokom vanrednog stanja zato što se krajem marta desilo da na portalu objave, pa povuku program olakšica za plaćanje računa.

Da je važno pratiti do koga datuma treba izmiriti račune za struju govore i pravila EPS-a za obustavu isporuke električne energije i isključenje korisnika sa mreže.

EPS može da obustavi isporuku električne energije zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca, odnosno zbog postojanja dospelih i neizmirenih dugovanja za utrošenu električnu energiju, i to prema Ugovoru o garantovanom snabdevanju. Kako stoji na portalu EPS-a, obustava podrazumeva fizički prekid napajanja mernog mesta krajnjeg kupca.

Pre obustave, EPS pisanim putem upozorava krajnjeg kupca da izmiri dugovanja u zakonom određenom roku od 30 dana za domaćinstva, a u suprotnom šalje zahtev za obustavu isporuke električne energije EPS Distribuciji.

Za razliku od obustave, koju EPS smatra privremenom, isključenje je trajna mera koja podrazumeva da neplatiša gubi status kranjeg kupca.

 

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Komunalije

Beogradski  „Infostan“ takođe je tokom vanrednog stanja omogućio starijima od 65 godina da svoje račune za februar, mart i april 2020. godine plate naknadno, po završetku vanrednog stanja i to bez obračunavanja kamate.

Rok do koga treba izmiriti te obaveze je 30. jun.

Novosadska „Informatika“ obavestila je sve korisnike da obaveze koje su dospele i nastale za vreme trajanja vanrednog stanja po osnovu komunalnih i komunalno – stambenih usluga koje se izmiruju kroz sistem objedinjene naplate mogu da izmire do kraja 2020. godine bez obračuna kamate.

„Građanima koji iz objektivnih razloga ne budu mogli da izmire svoje obaveze do kraja 2020. godine biće omogućeno zaključenje sporazuma sa ‘Informatikom’ o plaćanju na rate u 2021. godini“, piše na portalu tog novosadskog komunalnog preduzeća.

Niška „Objedinjena naplata“ saopštila je da se obavezuje da će omogućiti plaćanje svih mesečnih faktura nakon vanrednog stanja, bez zatezne kamate i sa popustom od pet odsto, za sve korisnike koji su do trenutka uvođenja vanrednog stanja bili redovni u izmirenju prethodnih mesečnih faktura i nisu imali zaostala dugovanja, i to u roku koji će trajati koliko je trajalo vanredno stanje.

Foto: Shutterstock

Računi za kablovsku i mobilne telefone

Odlaganje plaćanja računa najstarijim sugrađanima omogućila je Kompanija SBB.

Ovaj kablovski operator u saopštenju je obećao penzionerima koji nisu mogli da izlaze iz svojih domova da tokom vanrednog stanja neće isključivati usluge zbog neizmirenih obaveza, kao i da neće ni naknadno obračunavati kamate na zakasnela plaćanja.

Istovetan program povlastica za starije od 65 godina važio je i u Telekomu, čiji je operator MTS obećao da neće isključivati usluge starijim sugrađanima, niti će obračunavati kamate zbog neplaćenih računa koji su ovoj grupi korisnika pristigli u toku vanrednog stanja.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram